Otrdiena, 2019. gada 19. februāris
Zane, Zuzanna

Valsts kontrole pārmet pašvaldībai necaurspīdīgus darījumus

Twitter
FaceBook
print
2017. gada 10. oktobris 10:44

Pagājušajā svētdienā, 8. oktobrī, LTV raidījumā «De Fakto» publiski izskanēja Valsts kontroles (VK) veiktās revīzijas ziņojumā norādītie Tukuma novada domes pārkāpumi, par ko informācija iesniegta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam. Problēmas konstatētas saistībā ar ziedojumu un dāvinājumu saņemšanas tiesiskumu.

Bažījas, ka nodokļa atlaide piemērota nepamatoti

VK revīzijas ziņojumā «Par Latvijas Republikas 2016. gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem» norāda, ka “2016. gadā Tukuma novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu kopējie ieņēmumi sastāda 58 939  eiro, tajā skaitā no juridiskām personām saņemti ziedojumi naudā 50 813 eiro, no fiziskām personām veikti ieskaitījumi 8 126 eiro. (..) Revīzijā Tukuma novada pašvaldībā konstatēts, ka 2016. gadā Tukuma novada pašvaldība saskaņā ar noslēgtiem ziedojumu līgumiem no komersantiem saņēma ziedojumus 22 650 eiro apmērā. Turklāt ziedojumu līgumos bija norādīts, ka ziedojums ir veikts trešo personu vajadzībām, piemēram, biedrībai «Riteņbraukšanas klubs «KMK», futbola klubs «Tukums 2000», «Tukuma novadam un basketbolam» u.c. Pēc ziedojuma saņemšanas pašvaldība nekavējoties veica saņemto ziedojumu pārskaitījumus ziedojumu līgumos norādītajām biedrībām, klubiem, fondiem vismaz 17 200 eiro apmērā, tādējādi pārkāpjot normatīvajos aktos noteiktos ziedojumu saņemšanas un ziedošanas ierobežojumus.” VK arī norāda, ka “tikai divas no desmit ziedojumu saņēmēju organizācijām saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamo datu bāzi ir reģistrētas kā sabiedriskā labuma guvēji. Tādējādi pastāv risks, ka uzņēmumi nepamatoti piemēroja uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaidi, kā ziedojuma saņēmēju norādot Tukuma novada pašvaldību.”

Pašvaldības viedoklis

Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Volfs atzina, ka VK  kontroles ieskatā pašvaldība ir izdarījusi pārkāpumu, bet, viņaprāt, tā nav. Domes finanšu nodaļas vadītāja Laila Dzalbe skaidroja, ka likumā «Par uzņēmuma ienākuma nodokli» ir norādītas tās iestādes un biedrības, ar kuru starpniecību uzņēmumi var saņemt Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atlaides, bet, lai to varētu darīt, šim biedrībām ir jāiegūst sabiedriskā labuma organizācijas statuss: “Ļoti daudzas biedrības šādu atļauju nav saņēmušas, jo tas ir garš un sarežģīts process. Tā kā likumā teikts, ka nodokļa atlaides var saņemt uzņēmēji, kas ir ziedojuši pašvaldībām un pašvaldības iestādēm, pašvaldība nāca pretī un šos ziedojumus saņēma, lai samazinātu savus budžeta izdevumus, kas mums būtu jādod biedrībām, piemēram, sporta inventāra iegādei, un ko konkrēta situācijā biedrības ieguva ar ziedojumu palīdzību, bet uzņēmumi saņemtu IIN atlaides. Gala saņēmējs šiem ziedojumiem ir Tukuma novada iedzīvotāji – gan pilsētā, gan laukos, ne jau pašvaldība.

VK pārmet, ka ziedotāji no domes guvuši papildu labumu

– VK min piemēru – Tukuma novada Tumes un Degoles pagasta pārvalde 2013. gada 1. novembrī ar komersantu SIA «Ceko» uz desmit gadiem noslēdza zemes nomas līgumu (..) par zemesgabala 1,11 ha platībā nomu. Nomas maksa noteikta 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, kas gada laikā sastādīja 23 eiro. 2016. gada nogalē komersants ar Tukuma novada domes starpniecību ziedoja 2000 eiro riteņbraukšanas klubam «KMK». Tāds pats ziedojums tika veikts arī 2015. gada nogalē. SIA un klubs ir reģistrēti vienā juridiskajā adresē un abu organizāciju izpildinstitūcijās (valdēs) ir vienas un tās pašas personas.

– Tas ir tas, ko mēs neievērojām, jo pēc «Lursoft» datiem neskatījāmies, ka  uzņēmējs ir ziedojis savai biedrībai, kurā viņš pats ir arī valdes loceklis. Es piekrītu, ka tas nav korekti, bet no otras puses – labuma gala saņēmējs ir bērni šajā riteņbraukšanas klubā, kam tika nopirkti velosipēdi.

– VK ziņojumā teikts, ka, piemēram, 2016. gadā no SIA «Stiga RM» ziedojumā ir saņemti 302 eiro, bet saistību konta apgrozījums ir 65 058 eiro (piemēram, no uzņēmuma pirkta malka), savukārt ar SIA «Infonet sistēmas» prasību konta apgrozījums ir 481 eiro, savukārt saistību konta apgrozījums ir 88 313 eiro.

  1. Dzalbe, A. Volfs:

– Jā, uzņēmējs ir mums ziedojis un pretī pašvaldībai ir finanšu darījumi ar šīm firmām par daudz lielākām naudas summām. Un VK māc bažas, ka šīs firmas ir uzvarējušas iepirkumā, tāpēc, ka ir mums kaut ko ziedojušas. Taču visos šajos gadījumos ir bijuši iepirkumi, un uzņēmēji, ar kuriem ir slēgti līgumi, ir izvēlēti iepirkuma ceļā atbilstoši zemākajai cenai. Parasti jau ir tā, ka biedrība pati atrod ziedotāju un tad vēršas domē; dome sagatavo ziedojuma līgumu un vienošanos, ka uzņēmējs ieskaita naudu konkrētam mērķim, konkrētai pašvaldības funkcijai un mēs šo naudu pārskaitām konkrētām biedrībām. Lielākais pārmetums, kam mēs arī piekrītam, ka mēs neprasījām pārskaitītās naudas izlietojuma atskaites. Ja mēs biedrībai piešķiram pašvaldības naudu, biedrība iesniedz atskaites, bet, ja mēs piešķīrām uzņēmēju ziedojumus, atskaites neprasījām.

– Vēl viens pārmetums – 2016. gada 13. jūnijā Tukuma novada dome noslēdza līgumu ar komersantu SIA «Telms», apņemoties nodrošināt reklāmas pakalpojumus pasākuma «Rožu svētki Tukumā 2016» laikā. Līguma kopsumma sastāda 1000 eiro (bez  PVN). Saskaņā ar līgumu Tukuma novada dome apņēmās izvietot reklāmu laikrakstā «Neatkarīgās Tukuma Ziņas», izvietot reklāmu norises vietās un svētku afišās. 

– Pārmetums ir tas, ka pašvaldība slēdza reklāmas līgumus ar uzņēmumiem (SIA «Telms) par pakalpojuma sniegšanu, bet mēs šādus līgumus nevarējām slēgt, jo pašvaldībā nav apstiprināti šādi maksas pakalpojumu izcenojumi par reklāmas sniegšanu, kur vajadzēja būt izrēķinātam, cik reklāma maksā «NTZ», cik uz afišu stabiem utt. Tā kā mēs to nebijām aprēķinājuši, mēs šo pakalpojumu nevarējām sniegt…

– VK norāda, ka revīzijas  laikā 27. aprīlī dome apstiprināja iekšējos  noteikumus «Par ziedojumu  un  dāvinājumu  pieņemšanu, izlietošanu  un uzskaiti Tukuma novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs», taču šajos noteikumos nav ņemtas vērā visas likumā «Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu» noteiktās prasības, piemēram, nav iekļauta prasība pirms ziedojuma līguma slēgšanas izvērtēt ziedojuma mērķa atbilstību normatīvajiem aktiem, identificējot saistītās trešās personas un īstenos ziedojuma saņēmējus.

– Mums tiek identificēts mērķis – ar biedrību tas tiek izrunāts, taču saistītās trešās personām mēs neanalizējām. Mēs šo nosacījumu vēl vērtēsim.

– Kāds būs risinājums attiecībā uz ziedojumiem?

– Mans priekšlikums ir, ka ir jāiesaista NVO apvienība, kas, iespējams, var nokārtot sabiedriskā labuma organizācijas statusu un tad caur šo apvienību arī ziedot konkrētām biedrībām. Labdarībai un ziedojumiem ir jābūt, jo šie ziedojumi, kā jau minēju atvieglo pašvaldības budžeta iespējas.

Ir arī citi ziedojumi

– Ar ziedojumiem, kā norāda iedzīvotāji, ir arī citas problēmas, piemēram, pagastos uzņēmēji ziedo kultūras pasākumiem un iedzīvotāji uzskata, ka pašvaldības savukārt, risinot dažādus jautājumus, lemj par labu šie ziedotājiem. Tā tas bijis, piemēram, strīdā ar gateri Sēmē par troksni…

– Šie ziedojumi ir notikuši bez līguma, un mēs tos neredzam, tāpēc arī nevaram komentēt. Ziedotāju sarakstu domes sēdē septembrī deputāti apstiprināja, un tur ir minēti visi, kas ziedojuši.

  1. Volfs:

– Mēs varam rīkoties tikai likumā paredzētajā kārtībā. Nekāds trokšņu līmenis Sēmē nebija pārsniegts, tās ir tikai emocijas un pilnīgas muļķības. Iedzīvotāji, kas grib dzīvot mežā un rezervātā, lai tur dzīvo. Mums ir vajadzīgas darba vietas, lai cilvēki nebrauc prom.
– Mēs gribam, lai nav jāstrīdas ar troksni. Vai jūs prasīsiet uzņēmējam uzlikt sienu?

– Neprasīsim, jo nav nepieciešamības, jo normatīvie akti nav pārkāpti. Ja iedzīvotāji vēlas, lai paši sauc inspekciju!

– Bet pašvaldībai ir daudz lielāki resursi, lai to darītu.

– Lai nāk ar iesniegumu pašvaldībā un tad to risināsim, pirmo reizi dzirdu, ka ir problēmas.

***

Tā kā revīzijas ziņojumā bija vēl vairāki aizrādījumu Tukuma novada domei – par grāmatvedības dokumentu noformēšanu, karjeru zemes apsaimniekošanu, dzīvojamo un nedzīvojamo būvju uzskaiti, kā arī zemes vienību uzskaiti un nepamatoti palielināto zemes īpašumu vērtību, šo jautājumu skaidrosim turpmāk, kad pašvaldība revīzijas ziņojumu būs izvērtējusi.Komentēt

Pasākumu kalendārs

2019.02.27 | 11:00

Sacensības skolēniem Kandavā 

Visi pasākumi
Jaunākās galerijas
Mēness kalendārs
Februāris
Atvērt kalendāru
Horoskopi
Auns Vērsis Dvīņi Vēzis Lauva Jaunava Svari Skorpions Strēlnieks Mežāzis Ūdensvīrs Zivs Visi horoskopi
Facebook.com
Neatkarīgās Tukuma Ziņas iekš tā Facebook.com
Draugiem.lv
Eirokalkulators

coloring.cool