Otrdiena, 2019. gada 19. marts
Jāzeps, Juzefa
Rūta Fjodorova
Vārds, Uzvārds: Rūta Fjodorova
Segvārds: ruta.fjodorova

No­teiks pes­ti­cī­du pie­ļau­ja­mo dau­dzu­mu pār­ti­kā

Ap­stip­ri­nā­ti Zem­ko­pī­bas mi­nis­tri­jas iz­strā­dā­tie gro­zī­ju­mi Mi­nis­tru ka­bi­ne­ta no­tei­ku­mos par pes­ti­cī­du at­lie­ku kon­tro­li augu valsts iz­cel­smes pro­duk­tos.

No­slē­gu­sies SA­PARD pro­jek­tu re­ali­zā­ci­ja

2001. ga­dā pie mums sā­ka re­ali­zēt Spe­ci­ālo pirm­sies­tā­ša­nās pro­gram­mu lauk­saim­nie­cī­bai un lau­ku at­tīs­tī­bai (SA­PARD). Ti­ka pie­dā­vā­tas pro­gram­mas lauk­saim­nie­cī­bas teh­ni­kas, iekār­­tu un būv­ju mo­der­ni­zā­ci­jai, lauk­saim­nie­cī­bas zem­ju ap­me­žo­ša­nai, lauk­saim­nie­cī­bas un ziv­saim­nie­cī­bas pro­duk­tu pār­strā­des un mār­ke­tin­ga piln­vei­do­ša­nai, lau­ku eko­no­mi­kas da­žā­do­ša­nai, vei­ci­not al­ter­na­tī­vos ie­nā­ku­mu avo­tus, vis­pā­rē­jai lau­ku in­fra­struk­tū­ras uz­la­bo­ša­nai.

Iz­vēr­tēs lau­ku spe­ci­ālis­tu dar­ba re­zul­tā­tus

4. jan­vā­rī, zem­ko­pī­bas spe­ci­ālis­ti pie­da­lī­sies kon­sul­ta­tī­vās pa­do­mes sē­dē, kur sprie­dīs par lau­ku spe­ci­ālis­tu dar­ba re­zul­tā­tiem 2007. ga­dā.

Va­rēs pie­teik­ties lau­ku mo­der­ni­zā­ci­jai

No 14. jan­vā­ra līdz 14. feb­ru­ārim lauk­saim­nie­ki va­rēs pie­teik­ties at­bal­stam ot­ra­jā kār­tā lau­ku at­tīs­tī­bas pro­gram­mas 2007. līdz 2013. ga­dam lau­ku saim­nie­cī­bu mo­der­ni­zā­ci­jai. Ot­rās kār­tas fi­nan­sē­jums pa­sā­ku­mam no­teikts Ls 17 426 463 ap­jo­mā.

Par vi­su mak­sā­sim mēs dār­gi…

Piedāvājam iepazīties ar, mūsuprāt, nozīmīgākajām cenu izmaiņām 2008. gadā.

Vēlas atjaunot Engures jūrskolu

Engures pagasta «Rūpniekos» atrodas vecā Engures jūrskola. Kādreiz pie ēkas bijusi plāksne, kas liecinājusi, ka tas ir Latvijas PSR vēstures piemineklis. Ēkā no 1875. līdz 1915. gadam atradās Krišjāņa Valdemāra dibinātā jūrskola.

Neaizmirstiet iegādāties Makšķerēšanas karti 2008. gadam!

Nodarboties ar makšķerēšanu, zemūdens medībām un vēžošanu drīkst tikai tad, ja ir iegādāta makšķernieka karte, bet vietās, kur noteikta licencētā makšķerēšana, arī jāiegādājas licence.

Lapmežciemā prēmē sportistus

18. decembrī sēdē Lapmežciema novada domes deputāti nolēma prēmēt vairākus sportistus.

Lapmežciema dome atbalsta ģimenes ārsta praksi

Lapmežciema novada domes sēdē 18. decembrī deputāti Ls 2 500 piešķīra sterilizatora iegādei doktorātā.

Deputāti izskatīja Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas vēstuli, kura rakstīta 14. septembrī un pašvaldībā reģistrēta 5. novembrī. Vēstulē teikts, ka jau 2007. gadā ģimenes ārsti var saņemt finansējumu par vairākām nozīmīgām manipulācijām un izmeklējumiem, par ko iepriekš nauda no veselības aprūpes budžeta tika samaksāta speciālistiem un laboratorijām.

Apstiprina prēmiju apmēru skolotājiem un skolēniem

Lapmežciema novada domes deputāti savā sēdē 18. decembrī nolēma grozīt pamatskolas nolikumu par skolotāju radošā darba stimulēšanu un skolēnu materiālo atbalstīšanu no pašvaldības līdzekļiem. Turpmāk skolotājiem, kuri sagatavo skolēnus mācību priekšmetu olimpiādēm, konkursiem vai sacensībām un kuru audzēkņi ieguvuši godalgotas vietas vai atzinību, piešķirs naudas prēmiju.

Ziemassvētku prēmijas Lapmežciemā

Lapmežciema novada dome piešķīra pašvaldības darbiniekiem un deputātiem prēmijas un naudas balvas.

Pirts telpas – Lapmežciema biedrībai «Māmiņas bērnu labklājībai»

Lapmežciema novada domes sēdē 18. decembrī tika izskatīts biedrības «Māmiņas bērnu labklājībai» lūgums iznomāt pirts ēku Stadiona ielā 1a. Tajā biedrība plāno iekārtot bērnu rotaļu un atpūtas centru.

Engurē piešķir naudas balvas un apstiprina amata algas

Engures pagasta padomes deputāti sēdē 20. decembrī lēma par naudas balvām un algām 2008. gadā.

Par detālplānojumiem īpašumiem Engurē

Engures pagasta padomes sēdē 20. decembrī deputāti atļāva izstrādāt vairākus detālplānojumus, apstiprināja detālplānojuma darba uzdevumus un nodeva detālplānojumus sabiedriskajai apspriešanai.

Engurē detālplānojuma izstrādei – 50% atlaide

Engures pagasta padomes sēdē novembrī priekšsēdētājs Andris Kalnozols nolasīja kāda zemes gabala īpašnieka vēstuli pašvaldībai, kurā lūgts samazināt maksu par detālplānojuma izstrādi. Īpašnieks norādījis, ka viņš saņem lielu algu, ir deklarējis savu dzīves vietu pašvaldībā un tādējādi pašvaldība saņemot no viņa lielus nodokļus.

Pasākumu kalendārs

2019.03.19 | 11:00

Bezmaksas sporta nodarbība Kandavā 

2019.03.19 | 19:00

Bezmaksas vingrošana Kandavā 

2019.03.20 | 13:00

Kino Cērē 

2019.03.20 | 17:00

Dūceņu gatavošana Kandavā 

2019.03.21 | 10:00

Donoru diena Kandavā 

Visi pasākumi
Jaunākās galerijas
Mēness kalendārs
Marts
Atvērt kalendāru
Horoskopi
Auns Vērsis Dvīņi Vēzis Lauva Jaunava Svari Skorpions Strēlnieks Mežāzis Ūdensvīrs Zivs Visi horoskopi
Facebook.com
Neatkarīgās Tukuma Ziņas iekš tā Facebook.com
Draugiem.lv
Eirokalkulators

coloring.cool