Ramona, Ritma

Vai novada dome tagad ir slēgtā iestāde?

Twitter
FaceBook
print
2010. gada 7. jūlijs 19:10

– Kad novada dome pārcēlās uz jaunām telpām un ļaudis tai pārmeta, ka veltīgi tērēta nauda remontam, es saviem kaimiņiem teicu, lai tikai remontē. Cilvēkiem jāstrādā patīkamās telpās, lai tad arī mūs, iedzīvotājus, ar lielāku prieku uzklausītu. Diemžēl – atbildot uz manu aizstāvību domei, kaimiņiene teica, lai tikai es paciešoties, drīz es kā vienkāršs cilvēks nemaz tai domē iekša netikšot. Būšot durvis ciet. Saprotams, ka toreiz teicu – tās ir vistīrākās muļķības. Bet, kad pie ēkas centrālajām durvīm parādījās uzraksts «Dienesta ieeja», sapratu, ka kaimiņienes vārdi piepildījušies. Avīzē pēc tam izlasīju, ka iedzīvotājiem jāiet domē pa sānu durvīm, kur ir Apkalpošanas centrs. Es nesaprotu, kāpēc dome slēpjas no cilvēkiem – baidās no zagļiem, lieka apgrūtinājuma, sūdzībām?! Kāds ļaunums būs, ja es ieiešu pie kāda darbinieka pa citām durvīm? Es zinu, ka vienkāršo ļaužu vajadzības daudziem ir apgrūtinājums; ja tā ir arī domē, lai tad slēdz visas durvis ciet!

Mūsu mērķis nebija noslēgties
Neizpratni par jauno kārtību domē un iedzīvotāju apkalpošanas centra (Turpmāk tekstā – centrs. – Red.) darbu izteikuši vēl vairāki tukumnieki, tāpēc Tukuma novada domes Administratīvā departamenta vadītājai Ritmai Skudrai vaicājām, kāds bijis mērķis šāda centra izveidošanai un kā domē turpmāk varēs iekļūt?
R. Skudra:
– Centru izveidojām, domājot par iedzīvotājiem, lai viņiem nebūtu jāstaigā pa kabinetiem visos trijos stāvos, pašiem jāmeklē atbildes uz iesniegumiem vai jākārto citi dokumenti. Cilvēks atnāk pie centra darbinieka, pasaka savu jautājumu vai problēmu, un darbinieks to tālāk risina, piemēram, palīdz uzrakstīt iesniegumu. Centrs organizēs atbildes sagatavošanu, tikšanos ar speciālistu, turpat arī pateiks, kad jānāk pakaļ atbildei, ja to nevar saņemt uzreiz. Centrs arī organizē tikšanos ar Valsts darba inspekcijas un Veselības inspekcijas darbiniekiem. Turklāt – pat ja dome nevarēs sniegt atbildi, darbinieks pateiks, uz kurieni jāiet. Nav tā, ka centrs izveidots, lai cilvēki netiktos ar speciālistu un nestaigātu pa domi. Jo ir jau tā, ka reizēm speciālista kabinetā nav, tad cilvēks, viņu meklējot, veltīgi tērē savu laiku.
– Kā turpmāk domē iekļūs skolotāji vai bērnu vecāki, kuri ies uz Izglītības pārvaldi? Viņi nav domes vai Izglītības pārvaldes darbinieki, bet viņiem var būt šajā ēkā kārtojami jautājumi. Arī viņam tad sarunu telpā jāgaida speciālists?
– Šobrīd tā nav, bet nākotnē varētu būt tā, ka arī ar Izglītības pārvaldes speciālistiem tiksies sarunu telpās. Sarunu telpas ir divas, vajadzības gadījumā var izmantot arī trešo. Pieļauju, ka šī jautājuma dēļ būs neapmierinātība.
– Kā iedzīvotāji tiks uz bibliotēku?
– Bibliotēkas darbinieks līdz 10. augustam ir atvaļinājumā, pēc tam šo jautājumu risināsim. Bibliotēka būs pieejama.
– Domes preses konferencē tika teikts, ka pie dienesta ieejas durvīm būs zvans un iekļūt ēkā varēs, piezvanot un nosaucot savu vajadzību.
– Daļēji tas jau darbojas, jo apmeklētāju pieņemšanas centrā ir īpašs telefons ar ekrānu. Cilvēks zvana, speciālists paceļ telefonu, redz konkrētu cilvēku un uzklausa, aicina domē caur apmeklētāju pieņemšanas centru.
– Pusdienlaikā centrs strādā, bet kase slēgta, pasu speciālistu nav, loģiski, arī citi darbiniekiem ir pusdienlaiks. Kāda jēga turēt vaļā centru, ja neko nevar nokārtot?
– Saprotu, ka kase ir svarīga un arī dzīvesvietas izziņas ir svarīgas, bet tas nav vienīgais, ko dome dara. Domē strādā daudz speciālistu, pie kuriem iedzīvotāji vēršas ar visdažādākajiem jautājumiem dzīvokļu, būvniecības, īpašuma, uzņēmējdarbības, attīstības, arhitektūras un citās jomās. Cilvēks var atnākt uz centru arī pusdienlaikā, pateikt savu vēlmi, izstāstīt problēmu, iesniegt iesniegumu un mēs sagatavojam atbildes. Turklāt tās ir dažādas – reizēm var atbildēt uzreiz, bet lielākoties atbildes sagatavošana prasa vairāk laikā, piemēram, septiņas dienas. Gadās – jautājums jāskata komiteju vai domes sēdē. Bet cilvēkam tas arī tiek izskaidrots, un viņš zina, kad nākt pēc atbildes.
– Centrs strādā arī sestdienas līdz 14.00 un trešdienu vakaros līdz 19.00. Ja domē neviena cita šai laikā nav, kāda motivācija strādāt?
– Jā, aizvadītajā sestdienā pati tur strādāju, un viena sieviete vēlējās samaksāt zemes nodoklī, jo kase bija slēgta. Visa domes administrācija nestrādās sestdienās un trešdienas vakarā, bet iepriekš bija daudz pārmetumu, ka citiem strādājošajiem pašvaldība nav sasniedzama, jo tā arī strādā līdz 17.00 (pirmdienās līdz 18.00). Tagad ir iespēja atnākt un savu vēlmi vai problēmu izstāstīt nesteidzoties un iegūt informāciju. Cilvēkam taču ir svarīgi, lai kādai lietai sāktos virzība.
– Vai nav domāts, ka kase varētu strādāt sestdienās?
– Šobrīd nav domāts, bet patlaban ir tāds izpētes laiks – gribam noskaidrot, ko iedzīvotāji vēlas. Varbūt reizi mēnesī kasei jāstrādā… Pagaidām, kamēr paši nezinām, kā iedzīvotāji jūtas, grūti vadībai kaut ko ieteikt.
– Var pieprasījumu pēc izziņām varēs sūtīt elektroniski un centrā saņemt atbildi?
– Par to arī tiek domāts. Būs īpaša centra sadaļa novada domes mājas lapā. Taču arī tagad uz domes e-pastu dome@tukums.lv var sūtīt savus pieprasījumus, tikai e-pastam jābūt ar vārdu un uzvārdu, pieprasījumā jānorāda adrese un tālruņa numurs.
– Kurš pārbaudīs, vai speciālistu sniegtās atbildes nav formālas?
– Dokumentu apritē nekas nemainās – iesniegums uzreiz nenonāk pie speciālista, bet gan caur domes vadību tiek novīzēts izpildei konkrētam darbiniekam. Turklāt ar īpašas datorprogrammas palīdzību darbinieks saņem darba uzdevumu elektroniski, pēc tam redzama arī atbilde. Turklāt visbiežāk atbildi speciālists pats neparaksta. Ja jautājumu izskata komiteju vai domes sēdē, lēmumu būs pieņēmuši politiķi.
– Cilvēki ļoti personīgi uztvēruši uzrakstu ar lielajiem burtiem «Dienesta ieeja», kāda nekad ne uz vienām pilsētas domes durvīm nav bijis.
– Mūsu māja ir liela; tā kā mūsu rīcībā bija bankas telpas, kur bija viss sagatavots iedzīvotāju pieņemšanai, to arī izmantojām. Šādu centru izveidot pie otras ieejas nemaz nebūtu iespējams. Un visu kustību cenšamies virzīt caur centra durvīm.
– Vai jaunā kārtība ar speciālistu sarunām sarunu telpām attaisnojas?
– Šajā mājā esam īsu laiku, lai varētu izdarīt secinājumus. Iedzīvotāji nāk, runājas. Mēs gribētu, lai tas notiktu iedzīvotāju pieņemšanas laikā pirmdienās no 14.00 līdz 18.00 un piektdienās no 8.00 līdz 12.00. Pārējā laikā speciālistam jāgatavo dokumenti, jāpiedalās komisiju, komiteju un domes sēdēs utt.
– Darbinieks nonāk uz sarunu telpu, bet pēkšņi vajadzīgs vēl kāds dokuments un vienalga iznāks staigāt šurpu turpu.
– Katrs speciālists savu darbu organizēs. Kad apmeklētājs atnāks uz centru, viņš izstāstīs savu problēmu, savukārt centra darbinieks par to informēs speciālistu, kam savukārt jāzina, kādi dokumenti nepieciešami.
– Kā varēs tikt uz pieņemšanu pie domes priekšsēdētāja?
– Varēs pierakstīties iedzīvotāju apkalpošanas centrā. Domāts, ka ar laiku šo pierakstu varēs izdarīt arī elektroniski.
– Kādas ir atsauksmes par jūsu darbu Talsu ielā 4?
– Mēs joprojām tās gaidām. Zinājām, ka būs arī negatīvi viedokļi, jo viss jaunais nenāk viegli. Pats galvenais – gribējām izdarīt tā, lai cilvēkiem būtu labāk. Pētījām arī līdzīgu centru pieredzi Jēkabpilī, Dobelē, un tur šis darbs ir attaisnojies.Komentēt

Komentāru secība: dilstoši

 1. pieredze teica:

  dobelē apkalpošanas centrs ir, bet durvis nav slēgtas(pareizāk sakot nav ierīkotas) un iedzīvotāji var nokļūtarī pie jebkura domes darbinieka, vien apkalpošanas centrā pasakot pie kā ies.Slēgtas durvis ar apsardzi ir jelgavā un neesmu dzirdējis, ka kāds būtu par to sajūsmā.

 2. vienkāršais cilvēks teica:

  Izrādās, ka domes darbinieki kļuvuši īpaši vērtīgi. ha, ha , ha…. Gribētu publiski zināt, kurš ir šīs "vērtīgās" idejas autors. Pat ministrijās tā nav.

 3. ES teica:

  vienmēr jau pret visu jauno letiņi metuši šķības acis… lai vai kā, domes jaunā sistēma ir okei..
  vai tā būs izdevusies vai nē rādīs laiks:)

 4. Lienīte teica:

  Varbūt visa nelaime ir ieradumā? Mūžīgi mūžos tukumnieki bija pieraduši, ka tajā mājā var ieiet pa konkrētām durvīm, bet tagad uz šīm durvīm ir biedējošs uzraksts un zvana poga. Jebkādas pārmaiņas, kas izsit no ierastajām sliedēm, pirmajā mirklī šķiet negatīvas. Ja tagadējā dienesta ieeja būtu uztaisīta par ”īsto” ieeju, bet darbinieku durvis ierīkotas kaut kur no garāžu puses un tām pierīkota poga, neviens pat nekurnētu, vai ne?
  Par speciālistu pieejamību šobrīd grūti spriest, jo neesmu sistēmu iemēģinājusi. Laikam jau arī tas ir ieradums – Tukumā visas lietas kārto Šulcs, nevis konkrēta departamenta konkrētas nodaļas darbinieks vai pat sekretāre (vai kā nu tās centra meitenes sauc).
  Bet par to bibliotēku gan vajadzētu padomāt un skaidru atbildi dot jau tagad, tādēļ ka daudziem tā šķiet labākā un pat vienīgā Tukumā, jo tur var dabūt krietni specializētu literatūru. Ja par tikšanu bibliotēkā sāks domāt tikai 10. augustā… Parādīsies vēl baumas, ka grāmatu drīkst pasūtināt tikai pie sekretāres, bet nabaga sekretārēm no galvas jāzina viss krājums…

 5. Ivars Jakovels teica:

  Tā, acīmredzot, ir Tukuma novada domes demokrātijas un pašvaldības pieejamības iedzīvotājiem izpratne. Pat Rīgas Rāte ir brīvi pieejama iedzīvotājiem.

 6. MJ teica:

  Kur ir problēmas?? Dome ir vaļā un ja cilvēks nevar atrast īstās durvis, tad viņš ir stulbs vai akls ! Es biju un visu ērti nokārtoju,daudz labāk kā vecajā ēkā, kur neko nevarēja atrast !!Piekrītu Lienītei, ka ieradums lietot "’ īsto"ieeju liekas grūti saprotams tukumniekiem!

 7. Jans teica:

  Pilnīgi normāla kārtība tagad, jo nav jāstaigā pa koridoriem! Nav jau dome slēgta, bet normāli sakārtota apkalpošanas kārtība! un vispār kāpēc vajag kasi domē ? nodokļus var samaksāt arī bankā vai ar internetu! ietaupītu viena darbinieka algu:)

 8. viedoklis teica:

  Pareizi, ka durvis slēgtas- nav ko bauriem kungus traucēt…

 9. es teica:

  a kuras tad tur durvis ir slēgtas? es šodien gāju garām, visas bija atvērtas

 10. ai ai teica:

  Puķīte tik domi noliek, kad vien iespēja, bet kafiju un bulkas gan domē par nodokļu maksātāju naudu stumj iekšā, ka nu. Atsakies vienreiz, ja viss domē tik slikti.

 11. redaktore teica:

  ai, ai, bet tu droši vien pārstāvi domi, tāpēc tik labi visu zini…i par bulkām, ko par nodokļu maksātāju naudu pats ēd un vēl citus cienā…i par to, kā raksti avīzēs top. Un, kā liekas, tad tev ir tas labais, vēl no padomijas laiku priekšniekiem nākušais priekšstats. Pirmkārt, jau, ka par domi un visiem citiem, kas pie mazākās varas pār līdzpilsoņiem tikuši, – jāraksta kā par miroņiem – tikai labu vai neko. Un, otrkārt, ne pirmā reize, kad no domnieku, tas ir – vairāk domes darbinieku, puses nācis un publiski izteikts viedoklis, ka visu, kas nav pa spalvai, to žurnālisti paši sacer. Tā teikt – viss jau ir labi, tauta par visu priecājas, par visu tikai paldies saka (un tā tam a priori arī jābūt!), bet re, Puķīte par to uzraksta vai Dubrovskis…Eh, maitas tādi! Patiesībā jau ceļu pie Straumes Dubrovsikis izgrauzis, bet to uzrakstu pie domes durvīm «Dienesta ieeja» taču Puķīte piesprauda, vai ne?! Arī par bērnu dārzu Trūkumu pilsētā un to slēgšanu vasarā jau tikai žurnālistiem bēda?….

Pasākumu kalendārs

2019.07.19 | 11:00

Svētki Pūrē 

2019.07.19 | 17:30

Velobrauciens Kandavā 

2019.07.19 | 19:00

Koncerts un izstāde Irlavā 

2019.07.20 | 9:30

Sporta svētki Pūrē 

2019.07.20 | 10:00

Irlavas svētki 

Visi pasākumi
Jaunākās galerijas
Mēness kalendārs
Jūlijs
Atvērt kalendāru
Horoskopi
Auns Vērsis Dvīņi Vēzis Lauva Jaunava Svari Skorpions Strēlnieks Mežāzis Ūdensvīrs Zivs Visi horoskopi
Facebook.com
Neatkarīgās Tukuma Ziņas iekš tā Facebook.com
Draugiem.lv
Eirokalkulators

coloring.cool