Trešdiena, 2018. gada 23. maijs
Leontīne, Ligija, Lonija, Leokādija

Prezidenta vēlēšanu balsu skaitīšanā Saakašvili izvirzījies vadībā 

Gruzijas līderis Mihails Saakašvili gatavojas svinēt uzvaru prezidenta vēlēšanās, liecina svētdien publiskotie Centrālās vēlēšanu komisijas provizoriskie daļējie rezultāti.

Kriminālprocesā par Latvijas pilsoņu pasu viltošanu un izmantošanu aizdomās tur deviņas personas 

Drošības policija veic izmeklēšanu kriminālprocesā par Latvijas pilsoņu pasu viltošanu un izmantošanu, kurā par aizdomās turētām atzītas deviņas personas, tai skaitā arī vairākas valsts amatpersonas, aģentūru LETA informēja Drošības policijas priekšnieka palīdze Kristīne Apse-Krūmiņa.

Suharto veselības stāvoklis kļuvis kritisks 

Bijušā Indonēzijas līdera Suharto veselības stāvoklis pasliktinājies un tiek vērtēts kā kritisks, mediķi sestdien informējuši valsts pašreizējo prezidentu Susilo Bambangu Judojono.

Zvaigznes dienas dievkalpojums Sātos 

6. janvārī, Sātu evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcā notika Zvaigznes dienas dievkalpojums.

«Ķīšu» zemi apbūvēs 

Jaunsātu pagasta padomes deputāti atļāvuši sociālās aprūpes centra «Ķīši» lauksaimnieciski izmantojamo zemi transformēt par apbūves gabalu, jo tā jau paredzēts teritoriālajā plānojumā. Kā paskaidroja pagasta padomes deputāte Ineta Cīrule, «Ķīšos» nākotnē paredzēts būvēt dzīvojamās mājiņas, lai iemītnieki vieglāk iekļautos sabiedrībā un ikdienas dzīvē.

Pa ļaunprātīgās dedzināšanas pēdām (3)

22. de­cem­bra nakts Jaun­sā­tu pa­gas­ta iedzī­vo­tā­jus pār­stei­dza ar gan­drīz vien­lai­cī­gu ēku deg­ša­nu di­vās – «Šūļu» un «Zemgaļu» saim­nie­cī­bās, kur saim­nie­kiem no­da­rīts ie­vē­ro­jams zau­dē­jums. Sa­de­gu­ši des­mi­tiem ton­nu sie­na un bez ba­rī­bas pa­li­ku­ši vai­rā­ki des­mi­ti gov­ju. Jau rak­stī­jām, ka po­li­ci­ja iero­sinā­ju­si kri­mi­nāl­pro­ce­su par tī­šu man­tas de­dzi­nā­ša­nu, ta­ču par to, kā no­ri­tē­ju­si uguns­grē­ku dzē­ša­na un kāds ir ugun­sdzē­sē­ju vie­dok­lis par deg­ša­nas iemesliem, vai­cā­jām Valsts Ugun­sdzē­sī­bas un Glāb­ša­nas die­nes­ta Tu­ku­ma bri­gā­des priekš­nie­kam Dai­nim Bēr­zi­ņam.

Zelta kāzas Pūrē 

2007. gada decembrī Zelta kāzas nosvinēja pūrenieki Leonida un Andrejs Freimaņi.

Kā tikt pie Eiropas iespējām? 

Otr­die­nas, 8. jan­vā­ra te­le­fon­ak­ci­jā – viss par Eiropas fon­diem

Aiz­vien vai­rāk iespē­ju mums pa­ver Eiropas Sa­vie­nī­bas (ES) da­žā­du fon­du pie­dā­vā­tie lī­dzek­ļi. Kā­di tie ir, ko pie­dā­vā, kā pie­dā­vā­ju­mu var iz­man­tot katrs no mums, Tu­ku­ma ra­jo­nā par to kon­sul­tā­ci­jas sniedz ve­cā­kais spe­ci­ālists Ģirts Kin­dzu­lis. Viņš pie­kri­ta pie­da­lī­ties te­le­fon­ak­ci­jā, kas no­tiks otr­dien, 8. jan­vā­rī. Bet pirms tam pie­dā­vā­jam ne­lielu ie­ska­tu tai jau­tā­ju­mu lo­kā, par ko va­rat Ģir­tam zva­nīt un vai­cāt.

Dievs ir mīlestība 

Ne­dē­ļas no­ga­lē Zie­mas­svēt­kus svi­nēs pa­reiz­ti­cī­gie. Arī Tu­ku­ma Svē­tā Ni­ko­la­ja pa­reiz­ti­cī­go baz­nī­cas drau­dzes lo­cek­ļi un dau­dzi ci­ti mūs­pil­sē­tas ļau­dis. Pa­reiz­ti­cī­ba ir vie­na no ve­cā­ka­jām ti­cī­bām un šķiet, vi­sai de­mo­krā­tis­ka, bet par to va­jag pār­lie­ci­nā­ties kat­ram pa­šam.

Operatīvo dienestu atskaite par notikumiem no 2. līdz 3. janvārim 

Po­li­ci­jas zi­ņas 2. jan­vā­rī 8.30 Tu­ku­mā, Smār­des ielā 3, ­SIA «Telms» te­ri­to­ri­jā at­klāts, ka no vai­rā­kiem trans­por­ta lī­dzek­ļiem no­zag­ta deg­viela. Zau­dē­ju­mi tiek no­skaid­ro­ti. Sa­ņemts ies­niegums par to, ka pērn 20. de­cem­brī Ir­la­vas pa­gas­tā, ­SIA «Zive» piede­­ro­ša­jā me­žā, iz­zā­ģē­ti alk­šņi 0,1 ha pla­tī­bā. 3. jan­vā­rī Kan­da­vas – Lī­gu ce­ļa 1. km klai­ņo­jošs suns ie­ko­dis 21 ga­du […]

Lietuvas robežsargi uz Baltkrievijas robežas aizturējuši organizācijas “Naši” aktīvistu 

Lietuvas robežsargi 1.janvārī aizturējuši Kremlim lojālās jauniešu organizācijas "Naši" aktīvistu Konstantīnu Goloskokovu, kas nelikumīgi iekļuvis Lietuvā no Baltkrievijas teritorijas, ziņu aģentūrai ELTA piektdien apliecinājis Lietuvas Valsts robežapsardzes dienesta pārstāvis Roks Pukinsks.

Cenu 100 dolāri par barelu naftas piedāvāja slavu alkstošs brokeris 

Cenu 100 dolāri (47,8 lati) par barelu naftas piedāvāja individuāli strādājošs brokeris, kurš vēlējās kļūt slavens, piektdien paziņoja tirgus analītiķi.

Pērn konstatēti 450 viltoti valsts valodas prasmi apliecinoši dokumenti 

2007.gadā Valsts valodas centra (VVC) inspektori atklājuši 450 valsts valodas prasmes apliecības ar viltojumu pazīmēm, aģentūru LETA informēja VVC sabiedrisko attiecību speciālists Atis Skalbergs.

No 1. janvāra ledus halle – Tukuma domes īpašums (5)

Viens no pagājušā gada Tukuma domes nozīmīgākajiem lēmumiem, kas turklāt saistīts ar pamatīgiem finanšu tēriņiem, bija ledus halles iegāde.
Pagājušā gada nogalē tika noformēti dokumenti, izveidota pašvaldības aģentūra «Tukuma ledus halle» un pēc konkursa apstiprināts tās vadītājs Modris Liepiņš. Taču reāli aģentūra darbu sāka 1. janvārī.

Asfaltē ceļu uz Dzintaru 

Pūres pagasta padomes priekšsēdētājs Aivars Volfs neslēpj prieku, ka pašā 2007. gada nogalē izdevās sākt asfaltēt ceļu uz apdzīvoto vietu Dzintars. Šie darbi tika ļoti ilgi gaidīti un beidzot realizēti.

Redakcijas sleja
Lasītākie raksti
Komentētākie raksti

Aptauja

Vai jūs uztrauc pašreizējie notikumi Latvijas banku sfērā?

Skatīt rezultātus

Ielādējas ... Ielādējas ...
Jaunākais blogos
Jaunākās galerijas
Mēness kalendārs
Atvērt kalendāru
Horoskopi
Auns Vērsis Dvīņi Vēzis Lauva Jaunava Svari Skorpions Strēlnieks Mežāzis Ūdensvīrs ZivsVisi horoskopi
Facebook.com
Neatkarīgās Tukuma Ziņas iekš tā Facebook.com
Draugiem.lv
Eirokalkulators
coloring.cool