Pirmdiena, 2019. gada 18. februāris
Kintija, Kora

Policija meklē Rolandu Kalniņu un Ati Ozolu 

Tukuma RPP par izdarītām zādzībām 2008. gada janvārī meklē Lestenes pagasta iedzīvotājus Rolandu Kalniņu, dzimušu 1991. gadā (augums ap 150 cm, kalsns, gaiši mati), un Ati Ozolu, dzimušu 1990. gadā (augums ap 160 cm, īsi pelēki mati). Ja ir informācija par šo personu atrašanās vietu, lūdzam zvanīt Tukuma RPP dežūrdaļai 63104100 vai kriminālpolicijas inspektoram 63104120.

Tukuma RPP priekšnieka palīdze Rolanda Bebere

Operatīvo dienestu atskaite par notikumiem 7. janvārī (2)

Policija 7. janvārī Tukuma rajona Džūkstes pagastā netālu no mājas «Rosmes» nozagta automašīna BMW 524 (Ls 1 000 vērtībā). Transportlīdzeklis atrasts Lestenes pagastā, kad to pameta personas, kuras to bija nozagušas, tādā veidā pagaidām pamūkot no policijas darbiniekiem. Džūkstes pagasta centrā nozagta automašīna FORD ORION (Ls 600 vērtībā). Šis transportlīdzeklis atrasts pamests pie Džūkstes upītes. […]

Tukuma pašvaldības policijas paveiktais no 2007. gada 14. decembra līdz 2008. gada 3. janvārim 

Šajā laikā noformēti 50 protokoli: 30 – par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibumā; viens – par Latvijas valsts karoga nepacelšanu; astoņi – par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas Latvijas teritorijā; divi – par to, ka nepilngadīgais atradās sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī; četri – par sabiedriskās vietas piegružošanu ar atkritumiem; divi – par dabisko vajadzību kārtošanu […]

Operatīvo dienestu atskaite par notikumiem no 4. līdz 6. janvārim 

Policijas ziņas 6. janvārīEngures pagasta viesu namā «Villa Anna» kāds vīrietis alkohola reibumā, huligānisku motīvu vadīts, izraisījis konfliktu ar viesu nama apmeklētājiem, lamājies necenzētiem vārdiem, salauzis galdu un sasitis šķīvjus. Vīrietis aizturēts. Ceļu policija 4. janvārī10.15 Pūres pagasta ceļu Dzintars-Kalnāji-Amoliņi-Vildene krustojumā automašīnas VW PASSAT vadītājs iebraucis pretējā braukšanas joslā, kur izraisījis sadursmi ar automašīnu AUDI […]

Pa ļaunprātīgās dedzināšanas pēdām (3)

22. de­cem­bra nakts Jaun­sā­tu pa­gas­ta iedzī­vo­tā­jus pār­stei­dza ar gan­drīz vien­lai­cī­gu ēku deg­ša­nu di­vās – «Šūļu» un «Zemgaļu» saim­nie­cī­bās, kur saim­nie­kiem no­da­rīts ie­vē­ro­jams zau­dē­jums. Sa­de­gu­ši des­mi­tiem ton­nu sie­na un bez ba­rī­bas pa­li­ku­ši vai­rā­ki des­mi­ti gov­ju. Jau rak­stī­jām, ka po­li­ci­ja iero­sinā­ju­si kri­mi­nāl­pro­ce­su par tī­šu man­tas de­dzi­nā­ša­nu, ta­ču par to, kā no­ri­tē­ju­si uguns­grē­ku dzē­ša­na un kāds ir ugun­sdzē­sē­ju vie­dok­lis par deg­ša­nas iemesliem, vai­cā­jām Valsts Ugun­sdzē­sī­bas un Glāb­ša­nas die­nes­ta Tu­ku­ma bri­gā­des priekš­nie­kam Dai­nim Bēr­zi­ņam.

Operatīvo dienestu atskaite par notikumiem no 2. līdz 3. janvārim 

Po­li­ci­jas zi­ņas 2. jan­vā­rī 8.30 Tu­ku­mā, Smār­des ielā 3, ­SIA «Telms» te­ri­to­ri­jā at­klāts, ka no vai­rā­kiem trans­por­ta lī­dzek­ļiem no­zag­ta deg­viela. Zau­dē­ju­mi tiek no­skaid­ro­ti. Sa­ņemts ies­niegums par to, ka pērn 20. de­cem­brī Ir­la­vas pa­gas­tā, ­SIA «Zive» piede­­ro­ša­jā me­žā, iz­zā­ģē­ti alk­šņi 0,1 ha pla­tī­bā. 3. jan­vā­rī Kan­da­vas – Lī­gu ce­ļa 1. km klai­ņo­jošs suns ie­ko­dis 21 ga­du […]

Operatīvo dienestu atskaite par notikumiem no 16. decembra līdz 1. janvārim (2)

Policija16. decembrīTukumā, Kurzemes ielā 14, kāda dzīvokļa saimniece konstatēja, ka no kumodes nozagta nauda Ls 3500, bet no naudas makiem – nauda Ls 900 un 500 eiro.27. decembrīTukumā, Aviācijas ielā 14, no automašīnas CITROEN nozagtas trīs ventiļu uzlikas, norauta automašīnas firmas zīme un bojāts krāsojums. Zaudējumi – Ls 200 vērtībā.28. decembrīTukumā, Parādes ielā 17, pie […]

Noziedzība samazinās, bet ir trīs pagaidām neatklātas slepkavības (2)

Savā jubilejā, kas atzīmēta 5. decembrī, Valsts policija par paveikto jau atskaitījusies, un vismaz statistikas dati liecina – šogad noziegumu skaits nav būtiski pieaudzis, bet par drošību Tukumā tiek gādāts vairāk nekā jebkad agrāk.

Vai tikpat optimistiski uz situāciju raugās arī prokuratūras pārstāvji, to pirms gada pēdējā laikraksta iznākšanas mēģinājām noskaidrot sarunā ar rajona prokuratūras virsprokuroru Aigaru Bičušu. Kopumā viņa viedoklis sakrīt ar policijas teikto, gan atzīstot kritumu vienā svarīgā jomā – ja pērn rajonā nebija nevienas slepkavības, tad šogad veselas trīs, un visas – pagaidām neatklātas…

Operatīvo dienestu ziņojums par laika posmu no 25. līdz 26. decembrim 

Policija 25. decembrīKāds tukumnieks ziņojis, ka Durbes mikrorajonā paziņas mājā, kurā viņš ciemojies, ienākuši viņam nepazīstami vīrieši, ievietojuši vīrieti automašīnas bagāžas nodalījumā, aizveduši uz mežu Tumes pagastā, kur arī atstājuši. Uzsākts kriminālprocess, kura ietvaros tiks skaidroti notikuma apstākļi. Ceļu policija 26. decembrīTukuma rajona Lestenes pagasta «Kreļļos» no automašīnas VOLVO nozagts mobilais telefons «Nokia» un transportlīdzekļa […]

Jāuzmanās no ļaunprātīga dedzinātāja (Papildināts) (22)

Kā jau ziņojām, 22. decembrī 04.00 Tukuma policijas pārvaldes dežūrdaļā saņemta ziņa, ka Jaunsātu «Šūļās» deg siena šķūnis. Kā atzina šķūņa īpašnieki, tajā bijis vairāk nekā 300 ruļļu presēta siena. Diemžēl ne šķūni, ne sienu neizdevās glābt, turklāt pēc brīža aizdegās arī otrs «Šūļu» saimniecības šķūnis. Arī tajā bijuši siena ruļļi. Pēc neilga laika saņemta ziņa, ka šķūnis aizdedzies arī kaimiņos. 23. decembrī no rīta «Neatkarīgo Tukuma Ziņu» žurnālists devās uz notikuma vietu. Jau tuvojoties Kukšām, Jaunsātu pagastā pārņēma deguma smārds. Un tas pavada nācējus un braucējus visā ceļā līdz Sautiņiem un tālāk līdz pat Zemītes pagasta robežām.

Operatīvo dienestu atskaite par notikumiem no 20. līdz 25. decembrim (1)

Policijas ziņas 20. decembrīTukumā, Tidaholmas ielā 1, no darba kabineta nozagta nauda Ls 30 un divas norēķinu kartes.21. decembrīSmārdes pagasta atpūtas bāzē «Milzkalns» peintbola spēles laikā kāds 19 gadus vecs jaunietis novilcis aizsargķiveri, un peintbola šautenes šāviņš trāpījis viņam acī.Ap 23.35 Milzkalnes-Apšuciema ceļa 6. km, veicot automašīnas AUDI 80 un tajā esošo personu pārbaudi, atrasti […]

Operatīvo dienestu atskaite par notikumiem no 14. līdz 21. decembrim 

Policija 20. decembrī Zemītes pagasta komunālo pakalpojumu mehāniskajās darbnīcās uzlauztas durvis, no telpām nozagti elektroinstrumenti par kopējo vērtību Ls 1 858. Nozagts «Charcer» augstspiediena mazgājamais, trīs elektriskie urbji «Metabo», elektriskais lauznis, krūmgriezis «Husqvarna», motorzāģis «Husqvarna», motorzāģa ķivere, metālgriezējs «Metabo», mehāniķa atslēgu komplekts.18.30 Tukumā, Mednieku ielā, automašīna SCANIA vadītājs brauca sakabē ar puspiekabi pašizgāzēju STA; braucot […]

Operatīvo dienestu atskaite par notikumiem 19. decembrī 

Policija 19. decembrī11.18 Slampes pagastā, starp mājām «Putni» un «Vecvagari», pie dzelzceļa atrastas četras 30 l tilpuma kannas ar dīzeļdegvielu. Ceļu policija 19. decembrī22.42 Engurē, Bērzu ielā, automašīnas AUDI 90 vadītājs brauca pie stūres, būdams alkohola reibumā un bez vadītāja apliecības.Ziņas sniedza Tukuma RPP priekšnieka palīdze Rolanda Bebere

Viļņa Siljēkaba slepkavības atklāšana solās būt sarežģīta 

Jau ziņojām, ka šī gada 8. decembrī ap 15.00 Matkules pagasta centra nomalē pie ceļa uz Sabili, līdzās mehāniskajām darbnīcām, tika atrastas 56 gadus vecā pārtikas nozares uzņēmēja Viļņa Siljēkaba līķis ar vardarbīgas nāves pazīmēm – vairākām durtām brūcēm krūškurvī.

Operatīvo dienestu atskaite par notikumiem 18. decembrī 

Ceļu policija 18. decembrī8.00 ceļa Jūrmala-Talsi 10. km automašīnas AUDI A4 vadītājs nobrauca no ceļa braucamās daļas un izraisīja sadursmi ar koku. Vadītājs stacionēts Tukuma slimnīcā.16.20 Tukumā, Rūpniecības ielā, automašīna VW GOLF vadītājs, braucot atpakaļgaitā, izraisīja sadursmi ar stāvošu automašīnu VW PASSAT un no notikuma vietas aizbrauca, neziņojot policijai.Ziņas sniedza Tukuma RPP priekšnieka palīdze Rolanda […]

Pasākumu kalendārs

2019.02.18 | 12:00

Konkurss «Balsis» Kandavā 

2019.02.27 | 11:00

Sacensības skolēniem Kandavā 

Visi pasākumi
Jaunākās galerijas
Mēness kalendārs
Februāris
Atvērt kalendāru
Horoskopi
Auns Vērsis Dvīņi Vēzis Lauva Jaunava Svari Skorpions Strēlnieks Mežāzis Ūdensvīrs Zivs Visi horoskopi
Facebook.com
Neatkarīgās Tukuma Ziņas iekš tā Facebook.com
Draugiem.lv
Eirokalkulators
coloring.cool