Ceturtdiena, 2019. gada 20. jūnijs
Rasa, Rasma, Maira
Foto: Edijs Pālēns/LETA

Viss par un ap 12. Saeimas vēlēšanām sestdien, 4. oktobrī

Autors: ntz.lv
Twitter
FaceBook
print
2014. gada 30. septembris 14:54

Kārtējās parlamenta vēlēšanas Latvijā notiek reizi četros gados – oktobra pirmajā sestdienā. Šā gada 4. oktobrī notiks 12. Saeimas vēlēšanas, kurās vēlēšanu iecirkņi balsotājiem būs atvērti no 7.00 līdz 20.00.

Saeimas vēlēšanās var balsot jebkurā vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā iecirknī Latvijā vai ārvalstīs. Pavisam 12. Saeimas vēlēšanām ir izveidoti 1052 vēlēšanu iecirkņi, no kuriem 953 iecirkņi atrodas Latvijā, bet 99 – ārvalstīs.

Parlamenta vēlēšanas Latvijā norisinās piecos vēlēšanu apgabalos – Rīgā, Vidzemē, Latgalē, Kurzemē un Zemgalē. Rīgas vēlēšanu apgabalam pieskaitāmas arī vēlēšanu iecirkņos ārvalstīs nodotās balsis.

Parlamenta vēlēšanās Latvijā ievēlami 100 Saeimas deputāti. 12. Saeimas vēlēšanās Rīgas vēlēšanu apgabalā ir 32 deputātu vietas, Vidzemes vēlēšanu apgabalā – 26, Latgales vēlēšanu apgabalā – 15, Zemgales vēlēšanu apgabalā – 14 un Kurzemes vēlēšanu apgabalā – 13 deputātu vietas. Savukārt pieteikto deputātu kandidātu skaits kandidātu sarakstos drīkst par trim pārsniegt apgabalā ievēlamo deputātu skaitu.

12. Saeimas vēlēšanām ir reģistrēti 13 partiju un partiju apvienību deputātu kandidātu saraksti, kuros kopā pieteikti 1156 deputātu kandidāti.

VĒLĒŠANU TIESĪBAS

Balsstiesības parlamenta vēlēšanās ir Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu. Tiesības kandidēt ir Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā ir vecāki par 21 gadu, ja uz viņiem neattiecas kāds no Saeimas vēlēšanu likumā noteiktajiem ierobežojumiem.

Pēc Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra datiem mēnesi pirms vēlēšanām, 2014. gada 4. septembrī, balsstiesības bija 1 548 538 pilsoņu, no tiem 225 841 – Zemgales apgabalā.

VĒLĒTĀJU REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA

Saeimas vēlēšanās neizmanto iepriekš sastādītus vēlētāju sarakstus. Vēlētāji tiek reģistrēti vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā. Lai nodrošinātu principu viens vēlētājs – viena balss, vēlētāja pasē izdara atzīmi (spiedogu) par dalību vēlēšanās.

Šī kārtība ļauj vēlētājam balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs, neatkarīgi no reģistrētās dzīves vietas.

BALSOŠANAS DOKUMENTI

Balsošanas dokuments 12. Saeimas vēlēšanās ir Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība kopā ar vēlētāja apliecību. Tiesības piedalīties 12. Saeimas vēlēšanās, uzrādot vēlētāja apliecību, ir 27 520 vēlētājiem, kuru vienīgais personu apliecinošais dokuments ir personas apliecība.

Vēlētāji, kuriem ir tikai personas apliecība, vēlētāja apliecības var saņemt no līdz 3. oktobrim bez maksas tajā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, kur izsniegta šo vēlētāju personas apliecība. Balsojot vēlētāja apliecība jāuzrāda kopā ar personas apliecību. Vēlētāja apliecībā tiks izdarīts spiedogs par dalību vēlēšanās, un tā būs jāatdod vēlēšanu iecirkņa komisijai.

BALSOŠANAS KĀRTĪBA VĒLĒŠANU IECIRKNĪ

1. Ierodoties vēlēšanu iecirknī, jāuzrāda Latvijas pilsoņa pase (vēlētājiem, kuriem ir tikai personas apliecība, – arī vēlētāja apliecība).

2. Lai saņemtu vēlēšanu materiālus, jādodas pie vēlētāju reģistrācijas galda.

3. Saņemot vēlēšanu materiālus – vēlēšanu zīmju komplektu un vēlēšanu aploksni – jāparakstās balsotāju sarakstā.

4. Vēlēšanu aploksnei jābūt apzīmogotai ar attiecīgā iecirkņa zīmogu. Tikai balsojums šādā aploksnē būs līdzskaitāms. Vēlēšanu zīmju komplektā jābūt 13 attiecīgā vēlēšanu apgabala zīmēm.

5. Balsošanai jāizmanto vēlēšanu kabīne vai nodalījums.

6. No visām vēlēšanu zīmēm jāizvēlas viena.

7. Vēlēšanu zīmi var atstāt negrozītu vai ar «+» atzīmēt kandidātus, kuru ievēlēšanu vēlētājs īpaši atbalsta vai izsvītrot tos kandidātus, kuru ievēlēšanu vēlētājs neatbalsta.

8. Svarīgi vēlēšanu zīmē izdarīt precīzi tādas atzīmes, kādas paredz Saeimas vēlēšanu likums. Mīnusi, kāsīši, ķeksīši vai jebkuras citas atzīmes par vai pret kandidātiem netiks līdzskaitītas.

9. Vēlēšanu zīme jāieliek vēlēšanu aploksnē, aploksne jāaizlīmē un jāiemet vēlēšanu kastē

JA VĒLĒŠANU ZĪMĒ IZSVĪTRO VISUS KANDIDĀTUS

Ja vēlētājs vēlēšanu zīmē izsvītros visus kandidātus, viņš vienalga būs atdevis savu balsi par šo kandidātu sarakstu, un, skaitot balsis, katrs kandidāts, saņems pa vienam svītrojumam.

JA BALSO AR TUKŠU APLOKSNI

Ja vēlētājs nobalso ar tukšu aploksni, tad viņa balss tiek pieskaitīta kopējam derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitam, no kura aprēķina 5% barjeras slieksni, kas jāiegūst kandidātu sarakstam, lai iegūtu Saeimas deputātu vietas.

Nosakot vēlēšanu rezultātus, balsojumi ar tukšu aploksni netiek pieskaitīti nevienam kandidātu sarakstam, tāpat arī balsojumi par kandidātu sarakstiem, kuri nepārvar 5% barjeru netiek pieskaitīti nevienam no sarakstiem, kuri pārvar 5% barjeru.

KĀDAS VĒLĒŠANU APLOKSNES UN VĒLĒŠANU ZĪMES IR DERĪGAS?

Nederīgas ir tādas vēlēšanu aploksnes, uz kurām nav norādes par 12. Saeimas vēlēšanām un attiecīgā vēlēšanu iecirkņa zīmoga. Nederīgas būs arī aploksnes, uz kurām būs zīmogs «Glabāšana», ja šīs aploksnes atradīsies vēlēšanu dienā izmantotajās vēlēšanu kastēs.

Vēlēšanu zīme ir nederīga, ja tā neatrodas vēlēšanu aploksnē un aploksne nav iemesta vēlēšanu kastē. Vēlēšanu zīme nav derīga, ja tā ir no cita vēlēšanu apgabala, ja tā ir saplēsta tā, ka nav saprotama vēlētāja griba. Arī tad, ja vēlēšanu aploksnē ir ievietotas vairākas atšķirīga satura vēlēšanu zīmes, neviena no šīm zīmēm nav derīga. Ja vēlēšanu aploksnē atrod vairākas pilnīgi vienāda satura zīmes, viena no šīm zīmēt ir derīga.

VĒLĒŠANU APLOKSNE

Uz vēlēšanu aploksnes jābūt attiecīgā iecirkņa zīmogam.

BALSS NODOŠANA GLABĀTAVĀ

Trīs dienas pirms vēlēšanām – 1., 2. un 3. oktobrī – 61 no 953 Latvijas vēlēšanu iecirkņiem būs iespējams nodot balsi glabāšanā. Vēlēšanu iecirkņi, kur var nodot balsis glabāšanā, izveidoti 39 pašvaldībās, kurās ir vismaz 7500 vēlētāju, un šo iespēju aicināti izmantot vēlētāji, kuri vēlēšanu laikā dosies izbraukumā uz ārvalstīm vai nevarēs ierasties iecirknī darba dēļ. Tukumā, Talsu ielā 4.

Balsis glabāšanā var nodot šādos laikos: trešdien, 1. oktobrī, no 17.00 līdz 20.00; ceturtdien, 2. oktobrī, no 9.00 līdz 12.00; piektdien, 3. oktobrī, no 10.00 līdz 16.00.

Šajā laikā nodotās vēlēšanu aploksnes, tiks ievietotas īpašās reģistrācijas aploksnēs, uz kurām būs norādīts vēlētāja vārds, uzvārds un kārtas numurs balsotāju sarakstā. Glabāšanā nodotās balsis tiks uzkrātas atsevišķā vēlēšanu kastē. Vēlētājs, kurš nodevis balsi glabāšanā, drīkst balsot atkārtoti vēlēšanu dienā, taču tikai tajā iecirknī, kur nodevis balsi glabāšanā. Šādā gadījumā iecirkņa komisija balsotāju sarakstā anulēs ierakstu par balss nodošanu glabāšanā, vēlētāju reģistrēs vēlēšanu dienas balsotāju sarakstā un atkārtoti izsniegs vēlēšanu materiālus. Vēlēšanu rezultātam pieskaitīs vēlētāja vēlēšanu dienā nodoto balsi, savukārt vēlētāja reģistrācijas aploksne ar glabāšanā nodoto balsojumu netiks atvērta un tiks dzēsta.

BALŠOŠANA VĒLĒTĀJA ATRAŠANĀS VIETĀ

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties balsošanas telpās, šo vēlētāju aprūpētāji un slimojošu personu aprūpētāji, drīkst pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Balsošana atrašanās vietā jāpiesaka līdz 4. oktobrim vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā iecirknī.

Iesniegumu vēlēšanu iecirknī drīkst nogādāt jebkura vēlētāja uzticības persona – rads, draugs, pastnieks, sociālās aprūpes darbinieks vai kaimiņš. Vēlētāja uzticības persona iesniegumu vēlētāja vārdā var uzrakstīt arī iecirknī. Iesniegumā jānorāda:

1) vēlētāja vārds, uzvārds,

2) personas kods,

3) iemesls, kādēļ nepieciešama balsošana atrašanās vietā,

4) precīza adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai. Ieteicams norādīt arī ēkas ārdurvju kodu, ja tāds ir, un telefona numuru, pa kuru vēlēšanu komisija var sazināties ar vēlētāju problēmsituācijās.

Ja iesniegums iecirknī nogādāts vēlēšanu dienā, tad tas obligāti izpildāms, ja ir saņemts līdz 12.00. Iesniegumi, kuri saņemti vēlāk, jāizpilda, ja vēlēšanu komisijas pārstāvjiem ir iespējams ierasties pie vēlētāja līdz iecirkņa slēgšanai 20.00.

BALSOŠANAS KĀRTĪBA ĀRVALSTĪS

Ir divas iespējas, kā 12. Saeimas vēlēšanās var piedalīties vēlētāji, kuri uzturas ārvalstīs – balsot jebkurā no ārvalstīs izveidotajiem vēlēšanu iecirkņiem vēlēšanu dienā vai pieteikties pasta balsošanai.

12. Saeimas vēlēšanās ārvalstīs izveidoti 99 vēlēšanu iecirkņi 42 valstīs – Amerikas Savienotājās Valstīs, Apvienotajos Arābu Emirātos, Austrālijā, Austrijā, Azerbaidžānā, Baltkrievijā, Beļģijā, Brazīlijā, Čehijā, Čīlē, Dānijā, Ēģiptē, Francijā, Grieķijā, Gruzijā, Igaunijā, Indijā, Itālijā, Islandē, Izraēlā, Īrijā, Japānā, Kanādā, Kazahstānā, Krievijā, Ķīnā, Lielbritānijā, Lietuvā, Luksemburgā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Somijā, Spānijā, Šveicē, Turcijā, Ungārijā, Ukrainā, Uzbekistānā, Vācijā un Zviedrijā.

Vēlēšanu iecirkņu ārvalstīs darba laiks vēlēšanu dienā, 4. oktobrī, būs no 7.00 līdz 20.00 pēc vietējā laika.

Savukārt pasta balsošanai ārvalstīs bija jāpiesakās iepriekš no 5. maija līdz 12. septembrim. Pasta balsošanas pieteikumus pieņēma 22 Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības. Saskaņā ar Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta sniegto informāciju šajā laikā saņemti 425 pasta balsošanas pieteikumi.

CITI IZŅĒMUMI NO VISPĀRĒJĀS BALSOŠANAS KĀRTĪBAS

12. Saeimas vēlēšanās balsošana tiks organizēta arī vēlētājiem ieslodzījuma vietās un karavīriem, kuri pilda dienesta pienākumus starptautiskajās misijās Afganistānā un Centrālāfrikas Republikā.

VĒLĒŠANU KOMISIJAS

12. Saeimas vēlēšanas nodrošinās Centrālā vēlēšanu komisija, 110 novadu un 9 republikas pilsētu vēlēšanu komisijas un 1052 vēlēšanu iecirkņu komisijas.

VĒLĒŠANU NOVĒROTĀJI

12. Saeimas vēlēšanu norisi un balsu skaitīšanu vēlēšanu iecirkņos drīkst novērot partiju un partiju apvienību, kuru kandidātu saraksti reģistrēti vēlēšanām, pilnvaroti novērotāji, Centrālās vēlēšanu komisijas un republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju pilnvaroti novērotāji un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. Par novērotājiem nedrīkst būt deputātu kandidāti.

Centrālā vēlēšanu komisija piedāvā arī Latvijas iedzīvotājiem iesaistīties 12. Saeimas vēlēšanu novērošanā, kļūstot par brīvprātīgajiem vēlēšanu novērotājiem. Par brīvprātīgo novērotāju iespējams reģistrēties līdz 2. oktobrim. Projektā var piedalīties Latvijas iedzīvotāji no 16 gadu vecuma. Lai reģistrētos, interneta vietnē www.macibukurss.cvk.lv jāapgūst kurss «Saeimas vēlēšanu kārtība» un jāaizpilda brīvprātīgā novērotāja reģistrācijas anketa.

PRIEKŠVĒLĒŠANU AĢITĀCIJA

Saeimas vēlēšanu dienā, kā arī dienu pirms vēlēšanām ir spēkā pilnīgs aģitācijas aizliegums. Tas nozīmē, ka šajās dienās ir aizliegts izvietot aģitācijas materiālus televīzijā, radio, preses izdevumos, internetā, publiskās vietās, kā arī valsts un pašvaldību iestādēs, kapitālsabiedrībās, kurās vairāk nekā 50% kapitāla daļu pieder valstij vai pašvaldībai. Aģitēt aizliegts vēlēšanu iecirkņu telpās un vēlēšanu dienā – arī tuvāk par 50 m no ieejas ēkā, kur atrodas vēlēšanu iecirknis.

KUR PAZIŅOT PAR PĀRKĀPUMIEM?

Par vēlēšanu pārkāpumiem iedzīvotāji tiek aicināti informēt tiesībsargājošās iestādes, zvanot uz Valsts policijas tālr. 110. Par iespējamiem balsu pirkšanas mēģinājumiem jāinformē Drošības policija, zvanot uz tālr. 67208964 vai sūtot e-pastu dpdd@dp.gov.lv.

Par pamanītajiem priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem, tai skaitā, iespējamo slēpto aģitāciju, jāinformē Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, sūtot e-pastu pa@knab.gov.lv vai zvanot uz tālr. 80002070. Par novērotajiem aģitācijas pārkāpumiem vēlēšanu iecirkņos vai 50 m no iecirkņa ieejas jāinformē attiecīgās vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājs.

BALSU SKAITĪŠANA

Balsu skaitīšana 12. Saeimas vēlēšanās sāksies uzreiz pēc iecirkņu slēgšanas, balsu skaitīšanai vēlēšanu iecirkņos var sekot līdzi novērotāji un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.

Arī 12. Saeimas vēlēšanās daļā vēlēšanu iecirkņu vēlēšanu zīmes tiks skaitītas, izmantojot elektronisko balsu skaitīšanas programmu «Balsis». Skaitot zīmes elektroniski, tās tiek ieskenētas, sašķirotas un saskaitītas pa kandidātu sarakstiem. Pēc tam vēlēšanu komisija, projicējot ieskenēto zīmju attēlus uz datora ekrāna vai lielā ekrāna, lai balsu skaitīšanas process būtu pārredzams visiem komisijas locekļiem un novērotājiem, skaita par kandidātiem nodotās atzīmes «+» un svītrojumus. Pēc balsu skaitīšanas pabeigšanas programma sagatavo balsu skaitīšanas protokolu, kas tiek nosūtīts pašvaldību vēlēšanu komisijai un Centrālajai vēlēšanu komisijai.

Iedzīvotāji vēlēšanu rezultātu apkopošanai vēlēšanu naktī varēs sekot līdzi internetā, adresē http://sv2014.cvk.lv. Galīgos vēlēšanu rezultātus un Saeimā ievēlētos deputātus Centrālā vēlēšanu komisija apkopos un paziņos trīs nedēļu laikā pēc vēlēšanām.

VĒLĒŠANU REZULTĀTU RĒĶINĀŠANA

Saeimā ievēlētos deputātus nosaka Centrālā vēlēšanu komisija. Deputātu vietu sadalē nepiedalās tie viena nosaukuma kandidātu saraksti, kuri kopā pa visu Latviju saņem mazāk nekā 5% no nodoto balsu kopskaita. Saskaņā ar Saeimas vēlēšanu likumu par nodoto balsu kopskaitu uzskatāms derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits.

Vēlēšanu rezultātu noteikšanai Latvijā izmanto Senlaga matemātisko rezultātu aprēķina metodi. Tā paredz par katru kandidātu sarakstu nodoto derīgo vēlēšanu zīmju skatu dalīt ar veseliem nepāra skaitļiem 1, 3, 5, 7 un tā tālāk, līdz dalījumu skaits ir vienāds ar kandidātu sarakstā pieteikto deputātu kandidātu skaitu. Visus iegūtos dalījumus par visiem viena vēlēšanu apgabala kandidātu sarakstiem, kas pārvarējuši 5% barjeru, sanumurē kopējā dilstošā secībā. Vietas vēlēšanu apgabalā saņemt tie kandidātu saraksti, kuriem atbilst lielākie dalījumi. Katra saraksta iegūto vietu skaitu aprēķina griezumā pa vēlēšanu apgabaliem.

RESURSI PAR VĒLĒŠANĀM

sv2014.cvk.lv – šajā adresē vēlēšanu dienā, 4. oktobrī, būs pieejama informācija par vēlētāju līdzdalību līdz 8.00, 12.00, 16.00, 20.00, kā arī vēlēšanu naktī tiks publicēti provizoriskie vēlēšanu rezultāti – kandidātu sarakstu saņemtais balsu skaits un vēlāk arī par deputātu kandidātiem nodotais balsu skaits. Vēlēšanu dienā ziņas par vēlētāju līdzdalību būs pieejamas ar stundas intervālu ap 9.00, 13.00, 17.00, savukārt ziņas par kopējo vēlētāju aktivitāti Latvijā tiks apkopotas pēc iecirkņu slēgšanas un varētu būt zināmas pēc 22.00.

www.cvk.lv – Centrālās vēlēšanu komisijas interneta vietne, kur pieejama informācija par 12. Saeimas vēlēšanu kārtību, normatīvie dokumenti, deputātu kandidātu saraksti, programmas, ziņas par kandidātiem, vēlēšanu iecirkņu adreses un darba laiki.

67049999 – Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālrunis vēlētājiem. Tālruņa darba laiks ir katru dienu no 8.00 līdz 20.00, 3. un 4. oktobrī – no 7.00 līdz 24.00. Tālrunis sniedz uzziņas par vēlēšanu iecirkņu adresēm un darba laiku un balsošanas kārtību.

PRESES BRĪFĪNGI

Lai informētu par vēlēšanu norisi un vēlēšanu rezultātiem, Centrālā vēlēšanu komisija rīkos divus preses brīfingus:

1) sestdien, 4. oktobrī, 20.30 Rīgas Kongresu namā, K. Valdemāra ielā 5 notiks preses brīfings par vēlēšanu dienas norisi;

2) svētdien, 5. oktobrī, 16.00 viesnīcas «Konventa sēta» Kalēju ielā 9/11 konferenču zālē «Kampenhauzens» (zāle atrodas ēkā viesnīcas iekšpagalmā) notiks preses brīfings par 12. Saeimas vēlēšanu rezultātiem.

 

SAEIMAS VĒLĒŠANAS SKAITĻOS

Vēlētāju līdzdalība Saeimas vēlēšanās Latvijā

11. Saeimas vēlēšanās (2011, ārkārtas) – 59,45% (917 713)

10. Saeimas vēlēšanas (2010) – 63,12% (967 162)

9. Saeimas vēlēšanas (2006) – 60,98% (908 979)

8. Saeimas vēlēšanas (2002) – 71,36% (997 754)

7. Saeimas vēlēšanas (1998) – 71,9% (964 667)

6. Saeimas vēlēšanas (1995) – 71,9% (955 392)

5. Saeimas vēlēšanas (1993) – 89,9% (1 118 316)

———–

4. Saeimas vēlēšanas (1931) – 80,0% (1 217 914)

3. Saeimas vēlēšanas (1928) – 79,3% (1 182 426)

2. Saeimas vēlēšanas (1925) – 74,9% (1 120 026)

1. Saeimas vēlēšanas (1922) – 82,2% (963 257)

Vēlētāju līdzdalība Saeimas vēlēšanās ārvalstīs

11. Saeimas vēlēšanas – 14 210

10. Saeimas vēlēšanas – 13 012

9. Saeimas vēlēšanas – 7580

8. Saeimas vēlēšanas – 7490

7. Saeimas vēlēšanas – 10 602

6. Saeimas vēlēšanas – 12 525

5. Saeimas vēlēšanas – 18 413

Ārvalstu skaits, kurās notikušas Saeimas vēlēšanas

12. Saeimas vēlēšanas: 42

11. Saeimas vēlēšanas: 39

10. Saeimas vēlēšanas: 37

9. Saeimas vēlēšanas: 33

8. Saeimas vēlēšanas: 29

7. Saeimas vēlēšanas: 24

6. Saeimas vēlēšanas: 21

5. Saeimas vēlēšanas: 16

Balsstiesīgo vēlētāju skaits Saeimas vēlēšanās

12. Saeimas vēlēšanas: 1 548 538*

11. Saeimas vēlēšanas: 1 543 785

10. Saeimas vēlēšanas: 1 532 319

9. Saeimas vēlēšanas: 1 490 636

8. Saeimas vēlēšanas: 1 391 734

7. Saeimas vēlēšanas: 1 318 317

6. Saeimas vēlēšanas: 1 312 638

5. Saeimas vēlēšanas: 1 245 124

Statistika par deputātu kandidātu sarakstiem

Saeimas vēlēšanas

Kandidātu sarakstu skaits

Deputātu kandidātu skaits

Kandidātu skaits uz vienu deputāta vietu parlamentā

Vidējais kandidātu skaits vienā sarakstā

Parlamentā iekļuvušo

(5% barjeru pārvarējušo) sarakstu skaits

5.Saeima, 1993.

23

879

9

38

8

6.Saeima, 1995.

19

1007

10

53

9

7.Saeima, 1998.

21

1081

11

52

6

8.Saeima, 2002.

20

1019

10

51

6

9. Saeima, 2006.

19

1024

10

54

7

10.Saeima, 2010.

13

1234

12

95

5

11.Saeima, 2011.

13 (12)

1092

11

~84

5

12.Saeima, 2014.

13

1156

12

89

?


*Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra datiem 04.09.2014.

Vēlēšanu materiāli

12. Saeimas vēlēšanām izgatavots:

1 500 000 vēlēšanu aplokšņu;

1 500 000 vēlēšanu zīmju komplektu;

155 000 reģistrācijas aplokšņu balss nodošanai glabāšanā un pasta balsošanai;

40 000 balsotāju sarakstu veidlapu;

5600 pasu spiedogu;

32 000 plakātu un informatīvo lapu;

18 700 brošūru;

22 000 apliecību komisijas locekļiem un novērotājiem.

VĒLĒŠANU IECIRKŅI

Tukuma novadā

Iecirkņa numurs Iecirkņa nosaukums Iecirkņa adrese
855.

VAS “LATVIJAS AUTOCEĻU UZTURĒTĀJS” TUKUMA NODAĻA Jelgavas iela 20, Tukums, Tukuma nov.
856.

TUKUMA 2. VIDUSSKOLA Raudas iela 16, Tukums, Tukuma nov.
857.

TUKUMA PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS Lielā iela 1, Tukums, Tukuma nov.
858.

TUKUMA NOVADA DOME Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov.
859.

TUKUMA 2. VIDUSSKOLA Raudas iela 16, Tukums, Tukuma nov.
860.

TUKUMA SPORTA UN ATPŪTAS KOMPLEKSS Kuldīgas iela 74, Tukums, Tukuma nov.
866.

DEGOLES PAGASTA TRADĪCIJU ZĀLE “Irbes”, Vienība, Degoles pag., Tukuma nov.
867.

DŽŪKSTES PAGASTA KULTŪRAS NAMS “Biedrību Nams”, Džūkste, Džūkstes pag., Tukuma nov.
869.

IRLAVAS PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS “Svēteļi”, Irlava, Irlavas pag., Tukuma nov.
871.

JAUNSĀTU PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS “Pagasts”, Abavnieki, Jaunsātu pag., Tukuma nov.
873.

LESTENES PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS “Saules”, Lestene, Lestenes pag., Tukuma nov.
874.

PŪRES KULTŪRAS NAMS “Vārpas”, Pūre, Pūres pag., Tukuma nov.
875.

SĒMES PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS Ezera iela 1A, Sēme, Sēmes pag., Tukuma nov.
876.

SLAMPES KULTŪRAS PILS “Kultūras Pils”, Slampe, Slampes pag., Tukuma nov.
879.

TUMES PAGASTA KULTŪRAS NAMS Pasta iela 1A, Tume, Tumes pag., Tukuma nov.
883.

ZENTENES KULTŪRAS NAMS “Gobas”, Zentene, Zentenes pag., Tukuma nov.

Kandavas novadā

Iecirkņa numurs Iecirkņa nosaukums Iecirkņa adrese
861.

KANDAVAS SPORTA HALLESkolas iela 12, Kandava, Kandavas nov.

862.

KANDAVAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS CENTRSJelgavas iela 4A, Kandava, Kandavas nov.863.

CĒRES PAGASTA PĀRVALDE”Silavas”, Cēre, Cēres pag., Kandavas nov.864.

KULTŪRAS NAMS”Tūjas”, Matkule, Matkules pag., Kandavas nov.865.

ZEMĪTES TAUTAS NAMS”Cerības”, Zemīte, Zemītes pag., Kandavas nov.880.

VĀNES KULTŪRAS NAMS”Gaismiņas”, Vāne, Vānes pag., Kandavas nov.882.

KULTŪRAS NAMSSkolas iela 6, Zante, Zantes pag., Kandavas nov.

Engures novadā

Iecirkņa numurs Iecirkņa nosaukums Iecirkņa adrese
868.

ENGURES KULTŪRAS NAMSJūras iela 85, Engure, Engures pag., Engures nov.

872.

LAPMEŽCIEMA TAUTAS NAMSLiepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pag., Engures nov.877.

SMĀRDES PAGASTMĀJAJaunā iela 9, Smārde, Smārdes pag., Engures nov.878.

MILZKALNES TAUTAS NAMS”Šlokenbekas Muižas Ansamblis”, Milzkalne, Smārdes pag., Engures nov.

Jaunpils novadā

Iecirkņa numurs Iecirkņa nosaukums Iecirkņa adrese
870.

JAUNPILS SPORTA NAMS”Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pag., Jaunpils nov.

881.

VIESATU KULTŪRAS NAMS”Viekaļas”, Viesatas, Viesatu pag., Jaunpils nov.

Birkas:


Komentēt

Pasākumu kalendārs

2019.06.20 | 10:00

Donoru diena Kandavā 

2019.06.20 | 18:30

Skriešana Jaunpilī 

2019.06.20 | 19:00

Ielīgošana Jaunpilī 

2019.06.20 | 20:00

Ielīgošana Jaunsātos 

2019.06.20 | 21:00

Uguns rituāls Engurē 

Visi pasākumi
Jaunākās galerijas
Mēness kalendārs
Jūnijs
Atvērt kalendāru
Horoskopi
Auns Vērsis Dvīņi Vēzis Lauva Jaunava Svari Skorpions Strēlnieks Mežāzis Ūdensvīrs Zivs Visi horoskopi
Facebook.com
Neatkarīgās Tukuma Ziņas iekš tā Facebook.com
Draugiem.lv
Eirokalkulators

coloring.cool