Rozālija, Roze

Kāpēc jāstrīdas par atkritumiem

Liene Akmens
Autors: Liene Akmens
Twitter
FaceBook
print
2013. gada 24. maijs 18:27

Šis raksts ir domāts tiem, kas nav apmierināti ar «Eco Baltia Vide» (agrāk personu apvienība, ko veido SIA «Kurzemes ainava» un SIA «Jūrmalas ATU») attieksmi pret saviem klientiem. Bet droši var palasīties arī tie, kas ir apmierināti un ir labprātīgi noslēguši līgumus par paaugstinātu cenu.

24. maijā piedalījos preses konferencē, kurā Tukuma novada domes vadība un «Eco Baltia Vide» pārstāves stāstīja par kopējo apspriedi, kas izrādījās nepieciešama līdz ar neskaitāmām cilvēku sūdzībām par šī uzņēmuma attieksmi pret klientiem un pazemojumiem, kas jāpārcieš, lai noslēgtu līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Labās ziņas

Vismaz vārdos abas uzņēmuma kundzītes nožēloja, ka tieši un tikai komunikācijas problēmu dēļ Tukuma novada iedzīvotājiem radušās neērtības līgumu noslēgšanas laikā. Solījās, ka problēmas noteikti būs atrisinātas – darba laiki sakārtoti tā, lai būtu izdevīgāki strādājošajiem klientiem, uzņēmuma pārstāvji pieņems klientus arī domes telpās, rūpēsies, lai vairs nebūtu jāmokās garās rindās. Protams, ne ar pušplēstu vārdu netika pateikts, kad tieši tas būs.

Abas puses vienojušās, ka līgumu noslēgšanas termiņš pagarināts līdz 26. jūnijam. Tātad nevienam nav jāsteidzas nomirt nebeidzamajās rindās pie uzņēmuma biroja durvīm, kuras aizkrīt ciet brīdī, kad darba laiks beidzas, nevis brīdī, kad ir aizgājis pēdējais klients.

Tāpat panākta vienošanās par labu tiem klientiem, kuri jebkādu apsvērumu dēļ – neizpratne, pārpratumi un, ko nu tur slēpt, atklāti draudi un šantāža (mēs neizvedīsim jūsu atkritumus! mēs nepieņemsim samaksu par jau izvestiem atkritumiem! no 1. jūnija izvedīsim jūsu atkritumus tikai par paaugstinātu tarifu!) – noslēguši līgumu par paaugstinātu tarifu. Tagad viņi droši var paust savu vēlmi pārslēgt līgumu par normālo tarifu, resp., 3.91 Ls/m³ jeb Ls 1.14 par 240 litru konteinera iztukšošanu. Uzņēmuma pārstāves un domes vadība solīja, ka par to konkrētajam apmulsušajam klientam nekas slikts nebūs.

Tāpat puses norunājušas, ka turpmāk tiksies reizi nedēļā un apspriedīs jebkādas lietas, kas konkrētajā laika periodā aktualizējušās sadzīves atkritumu apsaimniekošanā. Tas nozīmē, ka ikvienam Tukuma novada iedzīvotājam ir tiesības cerēt, ka dome tur roku uz pulsa. Tikai mēs, aktīvie pilsoņi, nedrīkstam aizmirst paziņot domei par jebkurām problēmām, kas mums atkritumu jautājumā radušās.

Vai jauns līgums vispār nepieciešams?

Protams, neizbēgami bija jautājumi konkrēti par līgumu, kuru uzņēmums piedāvā iedzīvotājiem slēgt. Abas kundzītes vienā balsī apgalvoja, ka ar pašvaldību noslēgtais jumta līgums paredz jaunu individuālo līgumu slēgšanu. Bet tajā pašā balsī apgalvoja, ka viņas ir SIA «Kurzemes ainava» tiesību un saistību pārņēmējas, bet tas bijis tikai uzņēmumu apvienošanas brīdī…

Kas tad tai jumta līgumā tāds drakonisks pateikts? „Komersantam ir pienākums pēc šī Līguma parakstīšanas [2013. gada 27. martā] veikt organizatoriskos pasākumus, kas nodrošinātu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzsākšanu ar 2013. gada 1. jūniju, pamatojoties uz pārņemtajām iepriekšējā apsaimniekotāja saistībām pret atkritumu radītajiem [šeit acīmredzot jābūt – radītājiem] līdz jaunu līgumu starp Komersantu un atkritumu radītājiem (pakalpojumu saņēmējiem) noslēgšanai.”

Tātad viņam ir saistoši pārņemtie līgumi līdz jaunu līgumu noslēgšanai. Kāda te var būt runa par obligātu nepieciešamību slēgt jaunus līgumus tūdaļ un neatejot no kases?! Un cik pamatoti ir draudi, ka neizvedīs atkritumus, kamēr nebūs noslēgti jauni līgumi?!

Abas kundzītes apgalvoja, ka atkritumus izvedīs gan, tikai par veco cenu. Hm… Manā līgumā, kas 2010. gadā noslēgts ar SIA «Kurzemes ainava», ir norādīts: „Līgums ir noslēgts no tā parakstīšanas datuma un darbojas uz nenoteiktu laiku.” Un citā punktā: „Mainoties cenām UZŅĒMĒJS informē PASŪTĪTĀJU par jauno cenu 1 (viena) mēneša laikā, pirms cenas izmaiņas publicējot paziņojumu rajona laikrakstos [gramatiskās formas saglabātas].”

Tātad: spēkā esošo līgumu «Eco Baltia Vide» ir pārņēmusi un tas ir saistošs. Ir pamainījusies cena. Nu ko, uzskatīsim, ka viņas mani ir informējušas par cenas mainīšanos. Viss ir kārtībā! Ja nu man kādreiz uznāks iekāriens uz jauna līguma noslēgšanu, es varbūt aiziešu uz viņu biroju, aprunāšos ar darbinieci, varbūt mēs pat apspriedīsim visādus papildpakalpojumus un līguma punktus, kuriem es nepiekrītu…

Var vai nevar izdzīvot?

Un tad nu sākas īstās problēmas. Jo «Eco Baltia Vide» nekādi nespēj pārdzīvot un droši vien arī izdzīvot, ja cilvēki paliek pie pašreizējiem, spēkā esošajiem līgumiem, bet jaunajām cenām. Jo – jau savā aicinājumā pauž: „Lai arī turpmāk uzturētu līdz šim sniegtā pakalpojuma kvalitāti un, lai samazinātā tarifa dēļ neciestu Jūsu ērtības” [gramatiskās kļūdas saglabātas] piedāvājam papildu pakalpojumus par papildu samaksu, tas ir, dubultīgu cenu. Tātad – skaidrā un atklātā tekstā pateikts, ka viņi par zemo tarifu nespēs nodrošināt pakalpojumu vajadzīgajā kvalitātē!

Lai gan savā finanšu piedāvājumā, ar kuru viņi startēja konkursā, piedāvā „sniegt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu .. Tukuma novadā saskaņā ar atklātā konkursa .. noteikumiem par šādām vienību līgumcenām, LVL (bez PVN).” Tālāk uzskaitītas pozīcijas: sadzīves atkritumu apglabāšanas izmaksas Tukumā un «Janvāros» – Ls 1.82, dabas resursu nodoklis – Ls 0.89, citas izmaksas – Ls 1.20; kopā – Ls 3.91. Un tālāk tekstā uzskaita visu, kas ietilpst šajā tarifā, proti, sadzīves atkritumu apglabāšanas izmaksas, kurā ietilpst dabas resursu nodoklis, sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izdevumus, kas saistīti ar sadzīves atkritumu tvertņu izvietošanu pie sadzīves atkritumu radītājiem, sadzīves atkritumu tvertņu iztukšošanu, sadzīves atkritumu aizvešanu uz Tukuma pārkraušanas-šķirošanas staciju un sadzīves atkritumu poligonu «Janvāri», ietverot arī izmaksas par dalīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. „Cenā iekļauti visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un maksājumi, izņemot PVN, kas nepieciešami, lai kvalitatīvi izpildītu tehniskajās specifikācijās paredzētos darbus.”

Secinājums – 2012. gada 20. augustā uzņēmums ir apsolījis veikt darbus par pašu nosaukto cenu, taču jau 2013. gada maijā savos uzsaukumos iedzīvotājiem atzīst, ka nevarēs solījumu turēt. Kā lai citādi šo lietu nosauc, ja ne par pašvaldības un iedzīvotāju maldināšanu un krāpšanu?

Un maldināšana turpinās. Jo kundzītes uzskata, ka, piemēram, administratīvās izmaksas, kas rodas klientu apkalpošanas procesā, nebija jāiekļauj tarifā. Interesanti, kopš kura laika mums atsevišķi jāpiemaksā par to, ka uzņēmumu sekretāres pāris reižu nospiež datorpeles taustiņu, lai, piemēram, izdrukātu mums kādu līgumā paredzēta pakalpojuma sniegšanas grafiku vai kaut ko pamainītu šajā grafikā?! Tātad izmaksas ir iekļaujamas tarifā, un savā piedāvājumā arī atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums to ir apliecinājis. Tikai tagad… veikli grib izlocīties un atkāpties no saviem solījumiem.

To, ka uzņēmums nekādi nespēj pārdzīvot un izdzīvot, netieši apliecina arī jaunajā līgumā iekļautās sodu sankcijas un noteiktie sodanaudu apmēri. Apzinoties, ka nevarēs izdzīvot ar pamata tarifu, uzliek sankcijas par jebko! Un klientiem pat netiek dotas tiesības aizstāvēties! Darbinieks būs nosvēris jūsu konteineru, nofotografējis un – beigta balle! Piesūtīsim rēķinu, un – maksājiet ragā tieši tik, cik mums ir ienācis prātā. Protams, ka neviens neliek jums stāvēt blakus jūsu konteineram, kad tas tiks svērts, fotografēts un pārbaudīts… Tā vien šķiet, ka uzņēmums nav pamanījis, – ir pagājuši laiki, kad cilvēkam bija tikai pienākums maksāt, nevis tiesības cīnīties pret nelikumīgām, nepamatotām prasībām.

Pašas nezina, par ko noslēgušas jumta līgumu

Augstāk pieminētajā preses konferencē kundzītes diemžēl nespēja atbildēt uz pilnīgi visiem jautājumiem. Viņas – sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma pārstāves! – nespēja paskaidrot, kas ir „sadzīves atkritumi”. Toties solījās sagatavot sarakstu ar lietām, ko drīkstēs likt viņu konteineros.

Pateicu viņām priekšā [informāciju smēlos no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapas]: sadzīves atkritumi ir visi tie atkritumi, kas nav bīstamie atkritumi. Jaunajā līgumā ir norādīts, ka šī līguma priekšmets būs „mājsaimniecību atkritumi”. Varētu pieņemt, ka tas ir viens un tas pats. Vai jums rodas jautājumi un nepieciešamība pēc īpaša saraksta, lai pateiktu, kas ir šie „mājsaimniecības atkritumi”? Man neradās. Kundzītēm radās.

Lai tad nu tas – atbilde uz jautājumu, kas ir sadzīves atkritumi, – būtu viņu pirmais mājas uzdevums līdz nākamajai nedēļai, kad atkal paredzēta tikšanās ar domes vadību.

Tas – īsumā, lai nenogurdinātu lasītāju. Ir vēl šādas tādas lietiņas, ko ar šīm vai citām uzņēmuma kundzītēm apspriest. Varbūt radīsies iespēja citu reizi to izdarīt. Bet varbūt arī neradīsies, jo viena no šīm kundzītēm nepakautrējās žurnālistes nosaukt par demagoģēm un otra aizrādīt, ka žurnālistes neko nesaprot.


Komentēt

Komentāru secība: dilstoši

 1. Agija teica:

  Prieks lasīt, ka, pateicoties enerģiskajiem un cilvēku mīlošiem NTZ žurnālistiem un aktīviem tukumniekiem, esam kaut ko panākuši šajā absurdajā līguma pārslēgšanas procesā.
  Īsti nesaprotu, jo neesmu iedziļinājusies, kāpēc bija jāapvieno vairākas iestādes, lai izveidotu šo, jo man, tāpat kā daudziem tukumniekiem ļoti apmierināja “Kurzemes ainavas” veiktais darbs un cilvēcīgā komunikācija ar tās darbiniecēm.
  Paldies NTZ žurnālistiem un visiem tukumniekiem, kuriem nav vienalga – kas un kā notiek mūsu pilsētā!

 2. Apjukuma priekšā teica:

  Paldies jums aktīvajiem cilvēkiem, kas cīnās ne tikai par sevi, bet par mums visiem! Vakar Džūkstē bija līgumu noslēgšana – šovs! tiešā cilvēki nāca ārā un teica, ka neko nesaprot, tikai esot viņiem teikts, lai paraksta līgumu par 2,30 Ls, tad nebūšot nekādu problēmu. Citādāk – būs problēmas.

 3. ahā teica:

  iepērkat elektroniskos svarus tiem tūlīt arī pacels cenu,vajadzēs tak svērt atkritumus lai nepārsniegtu tos 37,9 kg.pilnīgs sviests

 4. Agris Jansons Agris Jansons teica:

  Tukuma novada mājas lapā var noskatīties šīs tikšanās videoierakstu: http://www.tukums.lv/tukuma-video/video-arhvs

  • Agija teica:

   Paldies, Jansona kungs, tikko noskatījos video, kuru iesaku noskatīties ikvienam, kuram tas ir iespējams…
   Visu sarunu varu nosaukt vienā vārdā – ŠOKS!!!
   Palika sajūta, ka ir noslēgts jumta līgums ar pilsētas Domi par vieniem nosacījumiem, bet tagad atklājās tādas detaļas par kurām vispār nav runāts iepriekš…KĀ TAS VAR BŪT???
   Tad jautājums – KĀPĒC DOME TO PIEĻAUJ???
   Strikti vajag noteikt, lai Eco Baltia paliek pie noslēgtā jumta līguma, nevis tagad runāt vienā balsī ar viņiem, ka viss jau būs labi, lai cilvēki un prese nesatraucās…
   KAS TĀ PAR ATTIEKSMI PRET CILVĒKIEM???
   Dzirdēju arī dažas atbildes uz saviem 6 jautājumiem, kurus uzdevu firmas mājas lapā…bet ne uz visiem…jo firma neuzskata par vajadzīgu man atbildēt…SKUMJI, KA TĀ!
   Tad uz kādu dialogu viņi cer nākotnē ar cilvēkiem???
   VISLIELĀKAIS PALDIES TIEŠĀM ŽURNĀLISTĒM AGITAI PUĶĪTEI UN LIENEI AKMENS, KURAS VISLABĀK IZPROT LĪGUMU UN TĀ NOSLĒGŠANAS SEKAS UN KURAS VIENĪGĀS AIZSTĀVĒJA VISUS NOVADA CILVĒKUS!
   Ļoti ceru, ka pirmdien tiks noprecizēti tie jautājumi, kaut vai – kas ir sadzīves atkritumi…uz kuru pat firmas pārstāves tā arī nemācēja atbildēt…kurus vēlējās sadzirdēt preses pārstāves, bet tā arī nesadzirdēja…
   ŠOKS, ŠOKS…

   • J.K. teica:

    Te ir vienkārša atbilde- domē nav kompetentu JURISTU, kas pirms līguma slēgšanas varētu pārbaudīt visas nebūšanas. Jocīgi, ka uzņēmuma jurists bija klāt apspriedē, bet kaut kā nemanīju vai nedzirdēju runājam domes juristu/us.
    Tādēļ aicinu jauno domi atlaist visādus pensionārus Rībenus un Bičušas, un pieņemt labi izglītotus un spējīgus juristus.

 5. VIDEO teica:

  Es arī tikko noskatījos video un gribas to kantori, domi, gaisā uzspert! kas tagad iznāk!? :sitās damočkas uzvarējušas konkursā – dabūjušas ekskluzīvas monopoltiesības uz neizsīkstošu biznesu, bet neko nav darījušas, lai savlaicīgi un par pašu piedāvāto centu sāktu piegādāt pakalpojumu iedzīvotājiem. A ko mūsu aizstāvji, īpaši, Šulcs un Zariņš!? ”Dosim jums laiciņu, palīdzēsim ar telpiņām, mierināsim iedzīvotājus, sarīkosim nomierinošu preses konferencīti”, bet par to visu divkrāši vai trīskārši samaksā iedzīvotāji!? Divkārši tie, ko ”laipnās kantora darbinieces” ir piespiedušas parakstīt papildu līgumus, bet trīskārši tie, kas pagaidām nav pārslēguši līgumu!?

 6. i.v. teica:

  Saruna ar atkritumu apsaimniekotāju bija šausmu filma,kuru noskatījos. Pirmkārt zolīdas firmas pārstāvei vajadzētu ievērot ģērbšanas etiķeti(varu ieteikt ir etiķetes eksperte Strautmanes kundze), šeit bija nopietna saruna nevis pludmales ballīte. Otrkārt par atkritumiem PELNI, PUĶU KĀTI, IEBOJĀTI DĀRZEŅI IR MĀJSAIMNIECĪBAS ATKRITUMI, TO NOSAKA VAIRĀKI LIKUMI. Ja firma uzskata,ka kartupeļu mizas un bojātus dārzeņus var ievietot lidz 5%, tad tas ir 0,9kg, kas satāda 3banānu mizas 2 apelsīnu mizas,mizas no 2kg kartupeļiem un apmēram 7puķu kāti VISS MĪĻIE, PĀRĒJO KALTĒJIET DZERIET TĒJĀ VAI SAUTĒJIET OTREIZ.SMIEKLI CAUR ASARĀM.

  • b,t, teica:

   Tu tiešām traka, ka tik labas mantas ārā met!! No banānu mizām taču sanāk lielisks veselības kvass, ja tās saraudzē, visi dabiskie organismam nepieciešamie fermenti tur veidojas un super garšīgs. Mums ģimenē visiem garšo un nav vairs vajadzības pēc Cola bundžiņām un Sprite pudelēm. Puse konteinera uzreiz atbrīvojas.

 7. I.V teica:

  ECO BALTIA VIDE pārstāve SANTA PILENIECE-RIEKSTIŅA man atbildēja, ka mājsaimniecības atkritumi ir: papīrs, drēbes un tamlīdzīgi, tātad drēbes izmest, tualetes papīrus arī un paši pa pliko, vai piesegsimies ar mizām un puķu kātiem. Feini.

 8. Tukumniece teica:

  Kā tagad rīkoties? Vai slēgt šo līgumu, vai gaidīt līgumu jaunā redakcijā, vai pieteikties uz konsultāciju pie domes juristiem?
  Varbūt redakcijas darbinieki var kaut ko pateikt priekšā?

 9. Liene Akmens teica:

  Atbildot uz jautājumu par to, kā tagad rīkoties, – ja ir pieņemams, ka jūnijā varbūt tomēr būs jāsamaksā vecais tarifs (Ls 2.87 par konteineru), tad vajag nogaidīt vismaz kādu nedēļu. Varbūt mums visiem kopā izdodas panākt, ka uzņēmums attopas un sāk piedāvāt normālu līguma tekstu.

 10. Lienītei teica:

  Paldies par informāciju.
  Gaidīšu Jūsu (redakcijas) ziņas.
  Neviens cits mūs neinformēs!

 11. līva liepa teica:

  jā,kaimiņiene labu gribēdama parakstīja līgumu…atkritumus izveda 1 reizi un piestādīja rēķinu par 5lati ar kapeikām…!
  a, kur pārējos atkriotumus likt? mežmalā vai kaimiņu sētā???

  • Liene Akmens teica:

   Kāpēc par 5 latiem?! Viņai kubikmetra konteiners vai parastais 240 litru? Vai šis ir tikai jociņš? Nevar taču būt tāds rēķins. Par 240 litru konteinera izvešanu jāmaksā 1.14 lati. Ja ir cita summa, jāraksta sūdzība domei, pievienojot rēķina kopiju.

   • līva liepa teica:

    nekāds jociņš…parastais 240litru konteiners un ārprātīgs rēķins!!!

    • Liene Akmens teica:

     Tādā gadījumā ceļš viens – oficiāla sūdzība domei par to, ka uzņēmums neievēro konkursā nosolīto tarifu un tātad nepilda ar pašvaldību noslēgto līgumu. Un rēķins ir nevis jāsamaksā, bet jāapstrīd! Mēs nedrīkstam ļauties tādai krāpšanai un patvaļai!

    • ntz.lv ntz.lv teica:

     SVARĪGI! Lūdzu, līva liepa, sazinieties ar redakciju pa tālr. 63125216, mob. 28338989, 28444558 vai e-pastā: ntz@ntz.lv! Lai varam sazināties par konkrēto gadījumu un noskaidrot notikušo!

 12. Arnolds teica:

  Tas ir tas, ko nedrīkst (no mājas lapas)
  1.karstus pelnus, izdedžus, zemi;
  2.zaļos atkritumus – zāli, nezāles, lapas u.tml.
  3.akmeņus, celtniecības atkritumus un būvgružus;
  4.kokmateriālu zāģēšanas atkritumus, koku zarus, lapas lapkritī;
  5.ielgabarīta priekšmetus;
  6.šķidros atkritumus;
  7.medicīniska un veterināra rakstura atkritumus;
  8.sprāgstošus un pašaizdegošos savienojumus, toksiskas vielas;
  9.radioaktīvas vielas, dzīvsudraba lampas;
  10citus atkritumus, kas saskaņā ar 30.11.2004. MK noteikumiem Nr. 985 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” tiek klasificēti kā bīstami atkritumi.

  • Liene Akmens teica:

   Tas ir labi, ka viņi savā mājaslapā kaut ko publicē. Tikai man līgumā nav punkta par to, ka man jālasa kaut kāda mājaslapa. Uzņēmuma pienākums ir sagatavot normālus līgumus, kuri nepazemo klientu un kurā klientam ir nepārprotami skaidrs, kādā veidā varēs nodot sadzīves atkritumus par cenu, ko šis pats uzņēmums nosolīja konkursā. Un jebkāda cita informācija, kas varētu būt svarīga, ir jānogādā klientam veidā, par kuru abas puses vienojušās līgumā. Turklāt preses konferencē kundzītes solīja šo sarakstu kā pielikumu līgumam vai līguma punktu, bet tagad kategoriski atsakās vispār kaut ko darīt līguma grozīšanā. Tātad – melo vienā gabalā un savus solījumus ij negrasās pildīt.

  • analytikos teica:

   vēl nedrīkst likt:
   11.sadauzītus traukus;
   12.kartupeļu, ābolu, gurķu mizas;
   12.kaulus, asakas;
   13.zivju iekšas;
   14.pelnus jebkādus;
   15.novītušus ziedus;
   16.vecu nederīgu apģērbu;
   17.plēstu loga stiklu;
   18.pārtikas dzērienu metāla un krāsu bundžas;
   19.pamperus un tml.;
   20.sabojājušos prduktus un tml.
   un tā tā tālāk….

 13. LMC teica:

  Tiekoties ar Eco Baltia Vide pārstāvi, par līguma punktu apsprišanu pirms līguma slēgšanas, pārstāvis neko nevarot paskaidrot par līguma punktiem. Ļoti labs darbinieks., neko nezi, iedeva tikai -pasta adresi.

 14. EcoBaltia klients teica:

  Jā! Tas nu ir noticis. Līgums rokās, jo vairs nebija variantu. Skumji bija vērot šodien rindā sēdot, ā iznāk apjukušas tantītes ārā noplāta rokas un izdveš – nauda tā pati, bet neko iekša nedrīkst mest. Pat tie, kas apņēmības pilni slēgt par pamattarifu, iznākot ārā nošūpo galvu un saka, kā viņiem izdevās mani pierunāt! Nevis pierunāt, bet jūs paši parakstiet! Labs reklāmas triks – jūs noslēdziet līgumu par papildpakalpojumiem un jums nekas nemainīsies! Super! IZLASIET takš līgumu! Bet, te ir otrs reklāmas triks. Tantuki pat ar divām brillēm mēģināja super sīko druku izlasīt!
  Skumji bij tas, ka tā vien šķiet, ka rūpējoties par savu naudas maku (jo ja nemaldos uz pusi lētāks kuba izcenojums, lai vinnētu konkursā)…piespiež piesārņot vidi. Jo par katru sīkumu rausties – būs sods vai nē! Izturību!!!

 15. Sieviete no malas... teica:

  es nesaprotu ko domajat ,kad gājāt balsot???Pašvaldības vēlēšanās!!!Johaidī.

 16. inga teica:

  Nekomentēšu neko,bet pasūdzēšos, man līgums ir noslēgts pirms mēneša,joprojām nav atvests konteiners kur nu vēl pakalpojumi izpalikuši.Es esmu no Kandavas

  • Lienīte teica:

   1) jāzvana miskastnieku kantorim, prasot atbildi; 2) jāsūdzas savai pašvaldībai (Kandavas novada dome, kas ir noslēgusi jumta līgumu ar šo kantori un ir atbildīga par atkritumu apsaimniekošanu savā teritorijā); 3) jāsūdzas Patērētāju tiesību aizsardzības centram, kurš jau nodarbojas ar šo miskastnieku jautājumu, tādēļ vēl viena sūdzība nenāks par ļaunu.

Pasākumu kalendārs

2019.07.18 | 15:00

Pasākums bērniem Viesatu bibliotēkā 

2019.07.19 | 11:00

Svētki Pūrē 

2019.07.19 | 17:30

Velobrauciens Kandavā 

2019.07.19 | 19:00

Koncerts un izstāde Irlavā 

2019.07.20 | 9:30

Sporta svētki Pūrē 

Visi pasākumi
Jaunākās galerijas
Mēness kalendārs
Jūlijs
Atvērt kalendāru
Horoskopi
Auns Vērsis Dvīņi Vēzis Lauva Jaunava Svari Skorpions Strēlnieks Mežāzis Ūdensvīrs Zivs Visi horoskopi
Facebook.com
Neatkarīgās Tukuma Ziņas iekš tā Facebook.com
Draugiem.lv
Eirokalkulators
coloring.cool